Regjeringen la i går frem en plan for hvordan Norge skal bli verdens mest bærekraftige datasenternasjon.

Det bærekraftige ligger i at strømmen i Norge i all hovedsak er fornybar, og at spillvarmen skal brukes til oppvarmingsformål.