I slutten av februar ble kraftselskapene Ymber, Alta Kraftlag, Hammerfest Energi, Repvåg Kraftlag, Luostejok Kraftlag, Nordkyn Kraftlag og Varanger Kraft enige med Fortum og Enova om å overta Fortums posisjon i prosessen med å få et ladenettverk på 25 lyn- og hurtigladesteder i Troms og Finnmark.

Utbyggingen er delt i tre «ladepakker» der Repvåg Kraftlag, Alta Kraftlag og Varanger Kraft har hovedansvar for hver sin pakke. Nå har Enova behandlet søknadene for de tre pakkeløsningene og gitt tilsagn til alle tre.