Torsdag morgen var det kick-off for et unikt mikronett på Brattøra, ved jernbanestasjonen i Trondheim. Her skal et helt nytt energisystem testes ut.

En battericontainer har kommet på plass. Den skal lagre overskuddsstrøm fra solcelletaket på bygget Powerhouse, som produserer 500.000 kWh overskuddsstrøm i året.

Kortreist strøm

Via batteriene skal andre bygg i området kunne få tilgang til denne strømmen. Det betyr at energien både produseres og brukes lokalt, og at Brattøra bydel kan bli selvforsynt med strøm.

Dette lokale mikronettet er et sentralt prosjekt i EUs storsatsing på smarte byer, nemlig +CityxChange.

Representanter for Trønderenergi, Tensio, kommunen og Powerhouse-eier Entra dro prosjektet i gang.

– Trondheim ble i 2018 utpekt av EU til å bli en foregangsby innen smarte grønne løsninger både for Norge og Europa. Det vi gjør blir lagt merke til, konstaterte Kristian Dahlberg Hauge, direktør for næring, samferdsel og miljø i Trondheim kommune.

Han påpekte at samarbeidet mellom kommunen, lokale energi- og teknologiselskaper, Entra samt forskningsmiljøer er unikt, og at man derfor har alle forutsetninger for å lykkes.

– Det vi gjør kan bli en gamechanger, uttalte han.

Vil utnytte nettet bedre

Bernhard Kvaal, prosjektleder for teknologi i Trønderenergi, påpekte at Norge er i front på flere energiområder, blant annet gjennom å liberalisere markedet og legge til rette for elbiler.

Trønderenergis Bernhard Kvaal foran battericontaineren som skal øke fleksibiliteten i strømnettet på Brattøra. Foto: Trønderenergi

– Hele bransjen er i sterk utvikling på grunn av det grønne skiftet, sa han og trakk blant annet fram at EU skal bruke tusenvis av milliarder på å utvikle kraftnettet.

Kommunikasjonssjef Bengt Eidem i Tensio mener vi er inne i en historisk spennende tid.

– Vi merker det grønne skiftet veldig godt, stadig flere kobler seg til strømnettet. Samtidig ser vi at nettet kun utnyttes 40-50 prosent. Målet må være å øke kapasiteten og fleksibiliteten for å sikre bedre utnyttelse, uttalte Eidem.

Fikk ikke lov å selge energi til seg selv

Selv om alle påpekte at Trondheim og Norge har alle muligheter til føre an i energirevolusjonen kom det også fram at suksessen avhenger av politisk støtte og endringer i regelverket, noe de håper kommer i energimeldingen 11. juni.

Stine Hostad, leder i Entra i Trondheim, som eier Powerhouse, var tydelig på at teknologien ikke er det største hindret for å få på plass framtidens smarte energi, men dagens regelverk.

– Det er på høy tid at regelverket tilpasses utviklingen. Blant annet oppdaget vi til vår overraskelse at vi ikke fikk lov til å selge energi mellom våre egne bygg. Årsaken er at det de har ulike organisasjonsnummer. Vi kunne også bare glemme å selge strøm til de elektriske bussene, sa hun og påpekte at de lover og regler som gjelder i dag i stor grad er designet for 1900-tallets kraftsystem.

– Vi kan ikke la gamle kulturelle reguleringer bremse morgendagens energisystemer, sa hun med klar adresse til myndighetene.