Av konsernsjef i Salten Kraftsamband, Liina Veerme

Dette er et debattinnlegg som står for artikkelforfatterens regning.

For omtrent fjorten dager siden lanserte regjeringen et ambisiøst mål om at Melkøya, utenfor Hammerfest, skal være fullstendig elektrifisert innen 2030.