Dette er en kommentar som står for artikkelforfatterens regning.

Hvor mye av vannkraftproduksjonen kommer fra regulerte kraftverk, og hvor mye kommer fra den uregulerte? Knapt noen utenfor bransjen var opptatt av dette for kort tid siden.

Men livet i ro og fred er definitivt forbi for den kraftproduserende delen av bransjen fornybar energi.

De neste årene vil det fortsatt være mye støy og stor oppmerksomhet om alt bransjen foretar seg. Strømprisene skjærer i oss alle, og Europas energikrise vil vedvare fram til russisk gass er erstattet med stabile energikilder. Midt oppi dette skal alle landene rundt Nordsjøen bygge enormt mye mer havvind, og vi skal ha mye mer solenergi inn i strømmiksen. Energisystemene blir aldri som før.

Med oppmerksomheten kommer ubehagelige spørsmål. Som de siste ukenes kritikk av bransjen, der den har fått kjeft for ikke å spare nok på vannet.

Bransjens problem er at den i liten grad klarer å tilbakevise disse påstandene med annet enn «stol på oss, vi vet hva vi gjør». De har ingen dokumentasjon å komme med.

Det har derimot ENTSOE, som publiserer produksjonsdata løpende. Kvaliteten på dataene kan variere, og feil blir nok ikke rettet i ettertid. Dessuten har ENSTOE en annen definisjon av hva som kan regnes som regulerbar kraft, versus uregulerbar kraft.

Særlig det siste er kunnskapsrike eksperter i bransjen veldig opptatt av. Men bare å avvise det eneste offentlige datasettet som finnes om produksjon, er ingen løsning. Vil du ha bedre data, må du selv faktisk bidra til at det blir bedre.

Derfor er det veldig bra at vassdragsdirektør Kjetil Lund i Europower mandag varslet at han vil se på strengere krav til rapportering. Det trenger vi.

Ikke for å holde bransjen i ørene, men for å gi beslutningstakerne best mulig styringsinformasjon.

Om Norge skal stoppe produksjonen av vannkraft fra regulerbar kraft, er et spørsmål som politikerne kan finne på å ta stilling til, enten i år eller et senere år. Da må de ha best mulig fakta på bordet.

Journalistikken streber etter å levere korrekt informasjon om virkeligheten. Men journalistikk er også et øyeblikksbilde, og vi som redaksjon må bruke den beste informasjonen som faktisk er tilgjengelig. Det er ENTSOEs database, selv med sine mangler. Kilden er ikke akkurat «mannen i gata».

Jeg imøteser at bransjen leverer enda bedre innsikt så snart som mulig.