Dette er en kommentar som står for artikkelforfatterens regning.

«Kjekt å ha, kjekt å ha / Du får helt sikkert bruk for det en vakker dag» var en landeplage av Øystein Sunde i 1989. Den kan passe for regjeringens forslag til styringsmekanisme. Ordningen skal sikre at kraftprodusentene ikke går bananas og tømmer landet for vann i en situasjon der det er risiko for rasjonering.

Alle kjenner bakgrunnen. Høsten 2021 tappet produsentene vannet raskt på grunn av økende priser. Ingen la særlig vekt på at Russland samtidig strupet gassleveransene til Europa.