Dette er en kommentar som inneholder skribentens egne analyser og meninger.

Det er ikke komplisert juss som nå gjør at en viktig trafostasjon er bygd uten konsesjon og i strid med reindriftens interesser.