Om vindkraft i nord: – Vi vil samarbeide med reinbeitedistriktene, innbyggere og kommunene

Troms Kraft og Ymber planlegger for vindkraft i nord og tror det er mulig å få til sameksistens mellom reindrift, friluftsliv og kraftproduksjon. – Men det krever god dialog rundt tiltak som reduserer ulempene, sier selskapstoppene i dette debattinnlegget.

Om vindkraft i nord: – Vi vil samarbeide med reinbeitedistriktene, innbyggere og kommunene
Foto: Torstein Johansen / Ingun A. Mæhlum
Publisert 30. June 2023, kl. 09.11Oppdatert 30. June 2023, kl. 10.21