Dette er et debattinnlegg som står for artikkelforfatterens regning.

Av Sindre Sættem, kommunikasjonsrådgiver i Fornybar Norge

Vi jobber for å redde kloden, likevel er vi dårlig likt i samfunnet. Hvordan bør vi kommunisere fremover?

Kraftkom, kommunikasjonsavdelingen i Fornybar Norge sin årlige konferanse, er akkurat over. Årets samling hadde rekord i antall deltakere og det var stort engasjement både på og av scenen.

Det er bra i en tid hvor fornybarnæringen har et stort behov for å samordne sin kommunikasjon. For selv om det er vi som skal gjennomføre energiomstillingen, legge til rette for fortsatt vekst i landet og egentlig fikse klimaendringene, går vi i utakt med mannen i gata.

Det ble sagt mye klokt fra scenen om hvordan vi bør jobbe med kommunikasjon fremover. Jeg ønsker å trekke frem tre innledere som virkelig traff spikeren på hodet, som næringen vår kan lære av.

Sameksistens

Et av innleggene som ble tatt aller best imot, var det Inger Johnsen i Troms Kraft som sto for. Selskapet har reinbeiteinteresser i så å si alle sine prosjekter, og Inger tok oss gjennom deres metode for vindkraftutvikling i Nord-Troms.

De har sikret involvering og dialog gjennom en mulighetsstudie hvor reindriften, kommunene, lokalbefolkning og næringsliv har deltatt. Der har de blant annet kartlagt arealbruk og tekniske forutsetninger for vindkraftproduksjon, med mål om å finne områder med minst mulig brukskonflikt sammen med aktørene. De har hatt 24 offisielle møter og flere titalls møter bilateralt med reindriften – på deres premisser.

Utsendingene fra vindselskapene satt med ørene på stilk under dette innlegget. Landets vindutviklere kan nok lære mye av Troms Krafts ydmyke tilnærming til sine prosjekter.

Som flere var inne på fra scenen, inkludert i en rant fra avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik; Fosen-saken må løses og vi må klare å sameksistere med de samiske interessene, hvis ikke kommer vi ingen vei.

Samordnet budskap

Fra én distriktsnæring som fikk rammevilkår tredd ned over hodet over natta, til en annen: Vi fikk gode innspill fra Kristin Langeland i Sjømat Norge. Samtidig som «vindbaronene» måtte se langt etter støtte under skatteøkningene, tok folk til gatene i opprør for «laksebaronene».

Kristin fortalte om hvordan de bruker lokale talspersoner heller enn direktører fra hovedkontorer. De har jobbet målrettet med å synliggjøre konsekvensene av lakseskatten lokalt, og de har stått samlet som næring om både problembeskrivelsen og løsningsforslagene.

Jeg tror fornybarnæringen enda har en del å gå på for å samordne sin kommunikasjon i våre skattesaker. Her ønsker Fornybar Norge å ta en koordinerende rolle fremover.

Sakseierskap

Og så er jeg programforpliktet til å trekke frem budskapet fra min egen sjef, Åslaug Haga, til slutt. Hun dro en parallell til sin gamle partifelle, Trygve Slagsvold Vedum: Når Senterpartiet snakker om distriktspolitikk, blir de lyttet til. Enten man er enig eller uenig, er det de som har sakseierskapet til distriktspolitikken.

På samme måte må fornybarnæringen ha sakseierskapet til energipolitikken.

Når vi snakker, må det være med troverdighet om at vi vet hva vi snakker om og at det er vi som får ting gjort i energiomstillingens navn. Da må vi bli enda flinkere på å snakke med én stemme og gjenta våre budskap om kraftbehov og klimakutt – igjen og igjen.

Skudd for baugen

Fornybar Norge fikk også et skudd for baugen av Elisabeth Sæther som var en tur innom fra OED. Hun kom med en tydelig tilbakemelding på det hun oppfattet som en bransjeorganisasjon som av og til brukte for store ord, bare for å komme på i media.

Da jeg spurte henne fra salen etterpå om hvordan hun ville gjort ting annerledes dersom hun sto i våre sko, innrømmet hun riktignok at hun nok ville ropt like høyt hun også. Hun har tross alt jobbet som kommunikasjonsrådgiver i gamle Energi Norge selv.

Det mangler ikke på utfordringer for kraftkommunikatorene rundt om i landet. Vi i Fornybar Norge skal prøve å samordne budskapene i vårt fagnettverk for kommunikasjon, og så får vi håpe at vi har kommet noen steg lenger til neste års Kraftkom.

Under årets middag fikk en sammensvergelse bestående av min overordnede, Aslak Øverås, og Lyses Atle Simonsen, landet at vi i september 2024 møtes i Stavanger.