Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentens analyser og synspunkter.

Fredag kom en kortfattet markedsmelding fra Statnett. Oversatt til norsk lød den slik:

«Statnett har besluttet å øke kapasiteten på North Sea Link i henhold til symmetrisk utvekslingskapasitet. Kapasiteten settes til maksimalt 1300 MW i begge retninger.»

Fra og med lørdag var eksportbegrensningene i kabelen til England nesten fjernet. Dette var interessant nok for kraftmarkedet, men meldingen har langt større politisk betydning.

Dette viser nemlig at Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold ikke er en mann å stole på. Han vrir så mye på fakta at man ikke kan regne med at det han sier er sant.

Statnett tok initiativ

La oss spole litt tilbake. 16. mars ble det kjent at Statnett reduserte kapasiteten i kabelen fra 1400 til 1100 MW. Årsaken var begrensninger på britisk side som ikke gjorde det mulig å sende 1400 MW i retning Norge.

– For å realisere nytten av de ulike forbindelsene er det viktig at det er en god balanse i kapasiteten for import og eksport, skrev Statnett-sjef Hilde Tonne i en pressemelding.

Både Statnett og RME hadde i lengre tid vært i kontakt med sine motparter i England for å rette opp skjevheten, men det skjedde ikke noe.

Da tok Statnett initiativ ovenfor det norske departementet, og ba om klarsignal om å bruke formuleringene i konsesjonen som sier at det skal være symmetri i utvekslingskapasiteten.

15. mars fikk Statnett det svaret de ønsket seg:

– På bakgrunn av situasjonen på britisk side (…) vil departementet presisere at (…) konsesjonen skal forstås og praktiseres slik at det legges til rette for størst mulig grad av symmetri, het det i svarbrevet fra OED.

– Regjeringen har strammet inn

Så langt så greit. Selv om kravet om kapasitet-symmetri står klart og tydelig i konsesjonen, var det naturlig at Statnett sikret seg ryggdekning fra egen regjering før de utfordret britene.

Men 17. mars kom bløffmakeren Vedum på banen.

I innledningstalen på Senterpartiets landsmøte fremstilte han det som om regjeringen hadde beordret å begrense krafteksporten.

– For seks måneder siden ble det sagt at det var helt umulig å regulere handelen gjennom England-kabelen og Tyskland-kabelen mer. Men i går ble det gjort av regjeringen, man har strammet inn muligheten for eksport til Storbritannia. Det er mulig når man vil og jobber grundig, da får man ting til, sa Vedum.

Dette ble møtt av massiv applaus fra salen. Budskapet falt i god jord hos senterpartister som så gjerne vil beholde norsk kraft innenfor landets grenser.

Helt frakoblet fakta fremstilte Vedum situasjonen som en politisk seier. For når man «…jobber grundig da får man ting til».

– Ikke politikk, men operasjonelt

Fremstillingen må ha irritert Statnett-sjefen. Noen dager senere på Fornybar Norges årskonferanse kom Tonne med et dårlig skjult stikk til Vedum:

– Vi har balansert Englandskabelen. Det er ikke politikk, det er operasjonelt, sa hun.

Og nå sist fredag kom altså meldingen om at eksportkapasiteten var økt igjen. Britene har økt kapasiteten på sin side, og da kunne Statnett skru opp igjen på norsk side også.

For det var ikke en begrensning vedtatt av regjeringen. Det var en operasjonell vurdering tatt av Statnett.

Eller hva sier Vedum nå? Er det regjeringen som har sørget for å øke «…muligheten for eksport til Storbritannia…»?

Hva sier i så fall delegatene som var på Sp-landsmøtet til det?

Vedum fikk i går spørsmål fra en stortingsrepresentant om det er regjeringen som har instruert Statnett om å sette opp igjen kapasiteten.

Sp-lederen har foreløpig ikke svart, men det skal bli interessant å se hvordan Sp-lederen da må distansere seg fra sine tidligere uttalelser.

Velgere viktigere enn fakta

Man kan kanskje si at det ikke er så farlig at Sp-lederen bruser med falske fjær på sitt eget landsmøte. Regjeringen som sådan har en ryddig fremstilling av saken, noe olje- og energiminister Terje Aasland har sørget for.

Problemet med den lite faktaorienterte Sp-lederen er at han også er finansminister, og håndterer viktige saker som grunnrenteskatt på vindkraft, høyprisbidrag og forslagene fra skatteutvalget.

Kan vi stole på at han holder seg til fakta i slike saker, eller vil han operere med en virkelighet tilpasset Sp-politikk der også?

Acer-saken er et annet eksempel på at Senterpartiet fremstiller et fenomen som noe helt annet enn det er, for å vinne gehør hos egne velgere.

Acer-striden er riktignok skapt av Nei til EU, for at organisasjonen skal ha et eksistensgrunnlag, men Sp og Vedum har fyrt oppunder.

Acer sitt formål er å påse at lover og regler som land har forpliktet seg til blir overholdt – omtrent som de internasjonale domstolene i Haag og Strasbourg.

Men Sp ser at de vinner velgere på vrangforestillingen om at Acer er synonymt med at EU stjeler den norske kraften, og da er det ikke så nøye med Acers egentlige funksjon.

Det siste vi trenger

Det norske kraftsystemet og kraftpolitikken er i inne i en enormt krevende periode. Norge vil snart ha underskudd på kraft, og muligens ha høy strømpris helt frem til havvinden kicker inn en gang på 2030-tallet.

En god del velgere tror at strømmen er dyr fordi vi eksporterer til utlandet, og Vedum er blant dem som fyrer opp under dette.

En langt mer ansvarlig opptreden fra Sp-lederen hadde vært å forklare til Sp-velgerne at strømmen ikke er dyr fordi EU stjeler den, men fordi vi er midt inne i en krafttransformasjon.

All fossil energi skal fases ut, og samtidig øker etterspørselen etter fornybart voldsomt.

I denne krevende situasjonen er politikere som surrer rundt med vrangforestillinger tilpasset Sp-velgere det siste vi trenger.