Dette er en kommentar som står for artikkelforfatterens regning.

Fastpriskontrakten for tre år falt omtrent 25 prosent tirsdag, da Lyse offentliggjorde sine priser. Selskapet ligger nemlig langt lavere enn Fjordkraft/Statkraft i sine tilbud til næringsdrivende. Du kan kjøpe strøm av Lyse for 1,18 kr/kWh de neste tre årene. Det er ikke verst på en dag der døgnprisen er nesten fire ganger så høy – selv om prisforventningene i markedet selvsagt er langt lavere enn dagens ekstreme nivåer.

Det blir interessant å se hvor de andre produsentene vil legge seg i fastprismarkedet. Så sant selskapene verdsetter åpenhet og konkurranse, vil de nemlig publisere prisene løpende. På samme måte som vanlige sluttbrukere må kunne sammenlikne priser, er det åpenbart at en bedrift må kunne shoppe rundt for det beste tilbudet på en enkel måte – enten kraftbehovet er 1 eller 100 GWh.

At det forblir åpenhet om prisene, er imidlertid ikke selvsagt. Det er skuffende at Olje- og energidepartementet ikke har satt dette som betingelse når de har laget et nytt system for fastpriser for næringslivet.

Trend i retning hemmelighold

Det har vært en trend hos konkurransemyndighetene og i departement de siste årene, at priser skal hemmeligholdes i flere tilfeller. Hemmelige priser er på moten hos beslutningstakerne. Det er viktig at det ikke sprer seg til strømmarkedet.

Økonomisk teori forklarer hvorfor hemmelige priser kan være en fordel i noen tilfeller i engrosmarkedet. Men når en bedrift med 10 millioner kroner i strømutgifter i år skal shoppe en fastprisavtale, opererer bedriften i sluttbrukermarkedet.

Følgende priser tilbys i dag fra kraftprodusentene Lyse og Fjordkraft for kunder med en flat profil, som betyr at kjøperen sikrer det samme volumet hver time i avtaleperioden – for eksempel et eiendomsselskap:

Prisene er oppgitt i øre/kWh, og i begge tilbudene er det lagt inn det maksimale påslaget på 2,5 øre/kWh. Tilbudet fra Lyse og Fjordkraft inkluderer også elsertifikater. I tillegg kommer moms, avgifter og nettleie.

Mangler konkurranse på påslaget

Bildet er tydelig: Bare det å ha fått en tilbyder nummer to på banen, viser at det er mye å spare på konkurranse mellom selskapene. Riktignok er det begrenset med volum tilgjengelig, og foreløpig er dette bare en konkurranse mellom konsernene. Om det også blir en konkurranse mellom strømleverandører med samme produsent som tilbyder, ville vi også få konkurranse på påslaget. Men da kan ikke Lyse bare tilby avtalene via sitt eget strømsalgselskap, for eksempel.

Utfordringen fremover blir å ha en velfungerende markedsplass der prisene reelt sett er tilgjengelige. For eksempel kunne departementet satt som krav at prisene skal være tilgjengelige på selskapenes nettsider, og at de skal være oppdaterte – kanskje maksimalt en måned gamle.

Nå blir det opp til offentligheten å holde presset oppe på produsentene og strømsalgselskapene, slik at prisene i realiteten er offentlige fremover og ikke etter hvert forsvinner fra allmennhetens blikk.