Dette er en kommentar som står for artikkelforfatterens regning.

Fredag morgen fortalte Europower om hva som vil skje med strømprisen hvis det bygges en batterifabrikk i Midt-Norge, uten at det kommer mer kraft inn. Analytiker Olav Botnen har regnet på effekten.

Flere som slåss om den samme strømmen vil øke prisen på kraften. Produsentene tjener dermed mer penger. Resten av samfunnet må betale. Verdiene øker i det offentlige, som eier kraftselskapene, og synker hos private husholdninger og bedrifter.

Den årlige kostnaden for alle andre som kjøper strøm, er på nesten 3 milliarder kroner i året, hvis det ikke kommer ny kraft inn i systemet.