Dette er en kommentar som står for artikkelforfatterens regning.

«Kraftprodusentene har i det alt vesentlige sammenfallende interesser med forbrukerne», skriver Nils-Henrik M. von der Fehr, professor ved Økonomisk institutt på Universitetet i Oslo, i et debattinnlegg i Europowers søsteravis Dagens Næringsliv.