Dette er et debattinnlegg som står for artikkelforfatterens synspunkter.

Av: Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi

Vi forstår godt at de berørte grunneiere i Bærum og Oslo er fornøyd når den nye kraftledningen mellom Hamang i Bærum og Smestad i Oslo legges i bakken framfor som luftledning. De kanskje dyreste tomtene Norge blir enda mere verdt og vi alle er med på å ta merkostnaden uavhengig av hvor vi bor, og hva vi betaler i nettleie i dag.

Vi sier ikke at avgjørelsen er feil. Det som likevel bør diskuteres, er det faktum at kostnadene, de økte kostnadene som etter Statnetts kostnadsanslag nå blir et sted mellom 2,7 milliarder til 3,85 milliarder istedenfor et sted mellom 800 millioner og 1,2 milliarder, den kostnaden tar vi alle uansett hvor vi bor gjennom økt nettleie. Det er altså slik at de som bor andre steder i landet med langt høyere nettleie enn i Bærum og Oslo, de tar del i spleiselaget sammen med de som nyter godt av statsrådens beslutning.

Dette blir litt underlig tatt i betraktning at vi fra før vet at det er områder med mye kraftproduksjon som har den høyeste nettleien i Norge, mens i området som nå nyter godt av statsrådens beslutning, uten egen kraftproduksjon, der har de fra før av den laveste nettleien i Norge. Likevel så nyter man altså godt av fellesskapet tar merkostnadene ved å bestemme at her skal det graves og ikke gjøres på billigste måte gjennom å bygge en luftledning.

Hvor ble det av utjevningen av nettleien?

Dette hadde vært en langt bedre beslutning fra statsrådens side om de hadde fulgt opp sin egen regjeringserklæring og sørget for en utjevning av nettleien. Her er ideen at det ikke skal være for store forskjeller i nettleien mellom områder i Norge. Med det som utgangspunkt ville urimeligheten ved at distriktenes betaler for økte tomtepriser i Bærum og Oslo, blitt mindre. Det hadde vært helt greit faktisk fordi tilgangen på kraften da ville kostet omtrent det samme uansett hvor vi bor i Norge – gitt at regjeringen hadde fulgt opp Hurdalserklæringen om utjevning av nettleien.

Det paradoksale er jo at det er en AP-SP regjering som ber distrikts-Norge betale for økte tomtepriser i Bærum og Oslo gjennom å ikke velge den billigste løsningen. En utjevning av nettleien ville gjort dette langt enklere – for vi skjønner jo at beboerne i Bærum og Oslo helst så denne linjen i bakken – vi skjønner jo det.

Nå blir det 12 dyre kilometer for oss alle, også for de som betaler mest fra før.