Av Bjørn Kleiven, daglig leder Energisenteret i Hunderfossen

Dette er et debattinnlegg som står for avsenderens regning.

Solcellemarkedet er brennhett, blant annet på grunn av svært høye strømpriser, men solcellepanelets svært effektive og nære slektning lever bokstavelig talt i skyggenes dal, hvorfor?

Fordelene

Solfangere er langt mer effektive enn solcellene. Det vil si at de høster en større andel av solenergien som stråler inn. Virkningsgraden er over tre ganger større enn for solceller. For solfangere er virkningsgraden i området 50 til 70 %, for solceller ca. 15 til 20%.

Et solfangeranlegg egner seg for deg som har eller skal installere et vannbårent system. Solfangere kan i følge ENOVA dekke rundt 50 prosent av varmtvanns behovet, eller 30 prosent av det totale energibehovet i boligen. Etter installering går anlegget av seg selv, og er tilnærmet vedlikeholdsfritt. Et solfangeranlegg kan kombineres med for eksempel biokjel eller varmepumpe for vannbåren varme i perioder der effekten av solenergien er lav.

Ulempene

Det var reklamen, for vi kommer ikke utenom at hvis en velger å installere et solfangeranlegg til fordel for solceller kommer en i mange tilfeller dårligere ut økonomisk. Det gjelder både monteringskostnader og selve utstyret, men for at vi skal komme i mål med den grønne omleggingen bør en kanskje kunne forvente at det etableres støtteordninger som monner i slik grad at solfangeren også blir et reelt alternativ både for norske husholdninger og næringsliv?

Mangel på kunnskap

Energisenteret i Hunderfossen underviser rundt 7000 elever fra hele Innlandet årlig. Når vi spør 10. klassingene som besøker senteret om hva en solfanger er for noe, rister 99 prosent på hodet, solfangere har de aldri hørt om. Når vi spør om solceller derimot, er bildet stikk motsatt. Det er kjent teknologi for de aller fleste, og stadig flere har egne anlegg hjemme.

Nå kritiserer ikke vi skolene for at solfangere ikke i større grad er en del av pensum i naturfag, for «kunnskapshullet» gjelder ikke bare elevene. Kunnskapen ute i befolkningen generelt er også svært lav, og hvorfor er det slik når vi vet at denne teknologien har betydelige fordeler både når det gjelder klima og bærekraft sammenlignet med mange andre løsninger?

Årsaker til at solfangerbransjen sakker akter ut:

  • Importører og forhandlere av solfangere er for lite flinke til å promotere produktene sine.
  • Installatørsiden bidrar dessverre til at markedsandelene for solfangere faller bak den mer offensive solcellebransjen. På solcellesiden har har bransjen vært flinke til å ta et totalansvar overfor sine sluttkunder, og de jobber tett sammen med elektrikere for å få på plass en ferdig montert pris for kundene. Her må vi spesielt få berømme kraftselskapene som har tatt skikkelig tak i solcellemarkedet.
  • For solfangere så er det en litt mer kompleks montasje, samtidig som importører av utstyr kanskje har vært litt «feige» i dialogen med rørleggerne.
  • Rørleggerne på sin side har nok vært litt langsomme i sin kompetansebygging. Det er relativt få rørleggere i dag som aktivt tilbyr solfangere, mens det finnes hundrevis av elektrikere og andre firmaer/energiselskap som både markedsfører og leverer nøkkelferdige solcelleløsninger.
  • De offentlige støtteordningene er ikke gode nok og de som finnes er for lite kjent.

Når vi her i Energisenteret avslutter vår gjennomgang om solenergi sammen med elevene, sier vi ofte at: «Når dere om noen år skal bygge/kjøpe deres egen bolig, vil trolig de fleste av dere velge både solceller og solfangere på taket. Da har begge løsninger blitt billige nok, og klima- og bærekraftgevinstene er udiskutable.» La oss endelig håpe vi får rett, men dette skjer ikke av seg selv.