Dette er et debattinnlegg som står for forfatterens regning. Christer Gilje er kommunikasjonssjef i Statnett.

Anders Skonhoft og Rune Skarstein skriver i Europower 14. juli at de to nye kablene til Tyskland og Storbritannia har hatt høyere innvirkning på strømprisen i Sør-Norge enn det Statnett har beregnet i sine analyser.

Statnetts vurdering er altså at prisvirkningen i 2021 over året var cirka 5–15 øre/kWh, og at virkningen naturlig nok var høyest i siste kvartal da strømprisene i hele Europa eskalerte voldsomt i takt med høyere gasspriser og en begynnende energikrise som slo enda mer ut etter hvert som Russland holdt igjen på gassleveransene i forkant av invasjonen av Ukraina. En grundigere forklaring av hvordan våre beregninger er gjort kan alle interesserte finne på våre nettsider.

Prisvirkningen skyldes i hovedsak to årsaker:

  • Den ene er at strømprisen i Norge i enkelttimer blir lik den høye prisen på andre siden av mellomlandsforbindelsen når det er for lite effekt tilgjengelig i Norge.
  • Den andre er at norske kraftprodusenter setter opp vannverdien når det blir høyere priser i landene rundt, slik at det ikke blir for mye eksport av kraft og vi har nok vann til eget forbruk.

Samlet sett står vi for at dette tilsvarer en økning i pris i 2021 som tilsvarer cirka ti prosent av total strømpris.

Dette betyr at de rekordhøye strømprisene vi har sett i Europa den siste tiden ville påvirket Sør-Norge og hevet prisnivået betraktelig også uten de to nye kablene. Dette skyldes at vi allerede er knyttet til et internasjonalt kraftsystem med handel og utveksling med en rekke land, og mange av disse landene står samtidig i en energi- og priskrise.