Kommentar: Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentens analyser og synspunkter.

Som Europower har kommentert tidligere, har olje- og energiminister Tina Bru stadig vist til den kommende energimeldingen når hun har fått spørsmål om elektrifisering og tradisjonell kraftproduksjon.

I det perspektivet er den nye energimeldingen en stor skuffelse. Den inneholder ingen nye retningsvalg på de områdene.

Statsråden har vært tydelig på at dette er mer enn en energimelding, slik den Tord Lien leverte i 2016.