Debattinnlegg av Rein Husebø, administrerende direktør i Forte Vannkraft AS

I et intervju med Europower 7. april sier Terje Aasland at nye småkraftverk må ha norsk eierskap. Han vil også ha inn norsk kapital, fordi norske investorer nå er mer interessert i å eie småkraft enn tidligere.

Dette høres kanskje greit ut, men er allikevel helt feil og betyr at vi må beslaglegge private grunneierverdier for å skaffe oss noe vi allerede har.

Småkraften har privat hjemfall. Det er et veldig godt system for å sikre nasjonalt eierskap. Grunneiere og fallrettseiere leier ut fallretten til investorer i eksempelvis 40 år. Grunneier får utbetalt leie underveis i perioden, og overtar hele kraftverket etterpå. Skarp konkurranse om tilgang på fallretter gir grunneieren mest mulig av grunnrenten, dvs. merverdien som ligger i fallretten.

Eierskapet til fallretten er dermed ivaretatt nasjonalt, fordi grunneieren eier den hele tiden. Konkurransen sikrer at de billigste pengene brukes til å finansiere prosjektene. Investor er bare en leilending, som får nok betalt til at han holder ut men heller ikke mer.

Tar penger fra grunneierne

Utenlandske investorer står i dag for det meste av småkraftinvesteringene, fordi utenlandsk kapital så langt har vært billigere enn norsk kapital. Når Aasland vil pålegge bruk av norsk kapital, tar han i virkeligheten pengene rett ut av lommene hos grunneierne. Grunnrenten flyttes da fra grunneierne til norske investorer.

Småkraftforeninga oppgir et potensial for ny småkraft på 13–14 TWh. Dette er basert på NVEs kartlegging, og justert for investeringsnivået til utenlandske investorer. Slik ny fornybar energi kan bygges på kort tid, mens større løsninger som havvind tar mye lengre tid.

Torpederer ny vannkraft

Hvis Aasland setter utenlandske investorer på porten vil han samtidig torpedere ny vannkraft. Ny vannkraft er dyr, og hvis den ikke er dyr i utgangspunktet vil konsesjonsprosessen sørge for at den blir dyr. OED bruker 6 prosent realrente i sine vurderinger av vannkraftprosjekt. Om vi legger dette til grunn vil ny vannkraft ha en investeringskostnad nesten 2 kr/kWh lavere enn det som blir investert på i dag av utenlandske investorer. Det vil torpedere nesten all ny småkraft.

Hva har vi oppnådd da? Jo; ingen nye småkraftverk, og heller ingen utenlandske eiere av nye kraftverk. Men barnet helles ut med badevannet, og grunneiere sitter ribbet tilbake uten kraftverk.

Jeg foreslår at Aasland ser nærmere på den modellen vi bruker i småkraft. Den er en nesten perfekt modell for å sikre nasjonalt eierskap.