Kronikk av Robert Kippe, prosjektleder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norwea.
Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentens analyser og synspunkter.

Norge må utvide vannkraften, ikke vindparken, skriver Jakob Fjeldstad Bru i en kronikk hos Europower-energi. Det siste det grønne skiftet trenger, er at fornybare energikilder settes opp mot hverandre på denne måten.

Omtrent halvparten av energiforbruket i Norge er fossilt. Det må erstattes, og det må skje raskt. Innen 2030 skal vi kutte 55 prosent av våre utslipp. I tillegg skal inntekter og arbeidsplasser i oljen erstattes. Da trenger vi også fornybar energi til ny industri, som for eksempel batterifabrikker og produksjon av hydrogen og ammoniakk.

Basert på DNVs Energy Transition 2021 kan vi anslå at Norge trenger omtrent 45 TWh i ny kraftproduksjon innen 2030. Dette er i tillegg til det vi kan hente ut gjennom energieffektivisering. Til sammenligning har Norge brukt 140 år på å bygge ut de om lag 150 TWh vi i dag har av kraftproduksjon. Denne oppgaven krever at vi tar i bruk alle tilgjengelige former for fornybar energi, i tillegg til en storstilt satsing på energieffektivisering. Som Fjeldstad Bru beskriver, så er vannkraften er en fantastisk ressurs. Det er også vindkraften, som produserte nesten 12 TWh i Norge i 2021. Den leverer ren strøm til en god pris – ikke minst i form av industrikraftavtaler. Ordningen med elsertifikater ble avskaffet i 2021 og nye prosjekter på land kan nå bygges uten subsidier.

I Europa satses det også på vindkraft. I 2020 ble det installert 14,7 GW med ny vindkraft, hvorav 80 prosent var landbasert. Det kan komme rundt 105 nye GW de neste fem årene, ifølge Wind Europe (ekstern lenke, red. anm). EU-kommisjonens mål er en femdobling av kapasiteten innen havvind innen 2030. Deretter skal den femdobles igjen innen 2050. Store vannkraftnasjoner som USA, Kina og Brasil bygger også mye vindkraft. Dette skjer fordi vind er en helt nødvendig del av et fornybart energisystem.

Når Norge skal bli fornybart, så trengs de gode bidragene fra alle teknologier. Vi må bygge ut mye energi, og dette skal vi gjøre samtidig som vi tar vare på naturmangfoldet. Da må grunnholdningen være at vi sier ja til de beste prosjektene innenfor de ulike teknologiene, inkludert vindkraft.