Dette er et debattinnlegg som står for artikkelforfatterens regning.

Av Øivind Askvik, administrerende direktør, Lede

Nettselskapene roper varsku. Over hele landet står gamle og nye bedrifter i kø etter effekt de ikke kan få, fordi det ikke finnes kapasitet i strømnettet. Det er landets framtidige verdiskapning og mulighet til å nå klimamålene som står på spill. NVE svarer med noe som vanskelig kan tolkes som annet enn mistillit til nettselskapene.

Under årets NVE-dager vartet vertene selv opp med uvanlig friske innlegg der en del av oss i salen fikk passet påskrevet.

«Når nettselskapene foreslår endringer, så bør alle som betaler nettleie høre godt etter og passe godt på lommeboka.»

Sitatet er ikke hentet fra et av de mange kommentarfeltene der energipolitikk blir diskutert av mer og mindre kompetente nettkrigere. Det kommer fra NVEs øverste leder, Kjetil Lund.

Det er jo en morsom formulering, men alvoret vi står i, gjør at dette ikke er noe å le av.

Bakgrunnen for utsagnet er trolig at undertegnede, på vegne av Lede, og flere andre har tatt til orde for endringer av inntektsreguleringen til nettselskapene. Det er ikke fordi vi er opptatt av å tømme kundens lommebok. Det er fordi vi er opptatt av at kunden fortsatt skal få en lønnsslipp, at hen skal ha en lønnsom arbeidsplass å gå til.

Vi er opptatt av å bygge et strømnett med nok kapasitet slik at bedrifter kan etableres, eller for at eksisterende bedrifter skal kunne kutte klimautslipp for å holde seg konkurransedyktige i en fremtid hvor prisen på utslipp øker. Alternativet er dårlig og kan faktisk påvirke våre kunders arbeidsplass, lønnsslipp og dermed lommebok.

I Ledes nettområde er køen av modne, verdiskapende industri- og næringsprosjekter lang. Selv etter at Lede er tildelt historisk mye ny effekt, står mange i kø og må vente. Lenge. Hvis de da ikke går lei i mellomtiden og etablerer seg i utlandet – eller mister sin konkurransekraft og må legge ned.

Eksisterende og ny industri og næring representerer landets verdiskapning og våre kunders arbeidsplasser – våre kunders lønnsslipp og lommebok.

Kommentarfelt-nivå

Vi tåler godt at NVE er morsom på vår bekostning, men alt til sin tid. Det kjedelige med hold-på-lommebok-vitsen, er at den plasserer seg midt i feltet av morsomheter våre ansatte daglig kan lese i kommentarfeltene. Kommentarer som beskriver nettselskapene, og bransjen for øvrig, som opptatt av å grafse til seg folks penger. Våre ansatte møter disse holdningene daglig når de er ute på jobb, eller tar imot telefoner på kundesenteret.

De ansatte i nettselskapene i Norge gjør en fantastisk jobb. De står parat døgnet rundt, alle dager i året, for at kundene skal ha strøm i kontakten. Våre ansatte er opptatt av å levere strøm til riktig tid og riktig sted - så billig det lar seg gjøre. Våre ansatte er opptatt av å skape verdi i samfunnet og de er opptatt av å kunne bidra til reduksjon av klimautslipp.

Store investeringer gir tapt effektivitet

Klimamålene krever elektrifisering, og elektrifisering krever mer nett fort. Det er virkeligheten vi i nettselskapene står i. Det er mulig NVE er såre fornøyd med tingenes tilstand, men jeg mener det må tas grep for å få mer gjort. Det gjelder også i Lede. Lund nevnte i innlegget sitt at nettselskapene er investerings-avers.

Jeg nøyer meg i denne omgang med å nevne at Lede investerer over 1000 millioner kroner i år, og at det kommer til å fortsette i den størrelsesorden.

Det som er synd, er at nettselskaper i vekstområder, eller de som investerer i ekstra driftstiltak for å dekke et kundebehov, blir mindre effektive i konkurransen mellom nettselskapene, og oppnår en dårligere avkasting. Det er utfordringen i en reguleringsmodell som har tjent oss godt historisk, men som i møte med uvanlig sterk etterspørselsvekst viser svakheter.

Nettselskapene er i all hovedsak offentlig eiet. Det vi skaper av verdier, går tilbake til samfunnet enten via skatter og avgifter eller som utbytte til offentlige eiere. Likevel tenker altså NVE at vi har interesse av å grave mest mulig ut av kundens lommebok.

Topper det hele med Lenin

Heller ikke RMEs Torfinn Jonassens utvalgte sitat treffer helt, gitt dagens situasjon. Inspirasjonen var hentet fra ingen ringere enn Vladimir Lenin, som visstnok skal ha uttalt at «tillit er bra, men kontroll er bedre».

RME må ha tilstrekkelig kontroll til å vite at butikken drives i henhold til gitte rammer. Det er vi enige om. Men, nyskapning og innovasjon står i sterk kontrast til kontroll. I den situasjonen flere nettselskaper står i nå så trenger vi tillit og fleksibilitet for å finne gode og innovative løsninger med et mål om å levere mer effekt i en anstrengt nett-situasjon.

Digitale nyvinninger som Wattapp og etableringen av selskapet Elbits er strålende eksempler på hva bransjen kan få til når RME gir tillit og fleksibilitet – og her skal RME virkelig ha ros! ElBits hadde ikke blitt til uten RMEs prosjekt, så her kan de som tenker at kontroll er bedre enn tillit hente inspirasjon fra sine gode kollegaer i RME.

Rett skal være rett. Lenin var heller ikke helt uten meritter, og blant suksessene kan vi nevne ettparti-systemet og Sovjetunionen.

Ikke noe å le av

Det er mitt håp at nettbransjen og de som legger rammebetingelsene skal forstå utfordringene på samme måte, og at reguleringen kan hjelpe oss i riktig retning. Oppmerksomheten må være rettet mot samfunnets verdiskapning og nødvendige klimatiltak.

De som kjenner meg, vet at jeg ikke går av veien for en spøk eller et morsomt sitat. Likevel; i en tid der tilliten til bransjen oppleves lav er det mitt håp at i alle fall de som vet bedre avstår fra å kaste bensin på bålet.

Det er fristende å avslutte med et morsomt sitat, men jeg lar det være. For dette er ingenting å le av.