Av styret i Kraftkvinnene. Dette er et debattinnlegg som står for artikkelforfatternes regning.

De gode hodene, kandidatene og teammedlemmer som utfyller hverandre må komme fra et tverrsnitt av befolkningen når det gjelder kjønn, alder, legning og bakgrunn.

Et av de første hindrene vi som næring må overkomme er at de gode hodene og hendene faktisk må kunne finne ut at det er hit de vil søke seg til. Det holder ikke å si at vi ønsker oss de gode hodene og hendene når de ikke engang vet at de er interessert i å jobbe i fornybar.

For her ligger noe av poenget: Vi som jobber i fornybar vet at dette er det perfekte stedet å forme fremtidens bærekraftige energiløsninger, med de kuleste oppgavene, spennende utvikling, interessante problemstillinger og en samfunnsnytte som går utenpå det meste. MEN vi må bli flinkere til å fortelle om denne for godt bevarte hemmeligheten – til alle!

Kraftkvinnene er et fagnettverk som i all beskjedenhet har «Kraftkvinnene skal forme og løfte fornybarnæringen.» som visjon. Vi er fagkvinner som samler oss for å gjøre hele fornybarsatsingen bedre – for oss alle, kvinner som menn. Gjennom de fire siste årene har nettverket vokst fra null til over 1000 medlemmer. For å få til dette har vi tro på tiltak på flere fronter!

Vi skal:

  • Delta i debatten – forme fornybarnæringen
  • Synliggjøre kvinner
  • Jobbe for å øke rekrutteringen av kvinner til fornybarnæringen
  • Heie på hverandre
  • Bygge fagnettverk
  • Dele ut prisen Årets Kraftkvinne

I Kraftkvinnene ønsker vi å vise frem kvinnelige rollemodeller. Dette gjør vi blant annet gjennom kåringen av Årets Kraftkvinne. På denne måten kan vi fortelle de gode historiene om kvinner i fornybarnæringen.

Med en kvinneandel som har vært ganske stabil på ca. 20 % gjennom de siste 10 årene ser vi at det er et behov for å profilere fagkvinner som potensielle søkere kan kjenne seg igjen i. På denne måten tror vi flere søkere kan få øynene opp for fornybarnæringen og mulighetene her.

Vi må også ta et ansvar som næring for å lage muligheter for alle søkerne vi ønsker oss. Stillingsannonsene bærer ofte preg av en umulig ønskeliste – du må gjerne være kvinne under 25 år, med en annen kulturell bakgrunn, mastergrad, solid erfaring fra relevante prosjekter (gjerne mer enn 10 år) og med et stort faglig nettverk. Nettopp – denne kandidaten finnes ikke, og vi ender kanskje opp med å gå glipp av gode kandidater som heller starter sin karriere et helt annet sted.

Vi må bli flinkere til å skape muligheter og rekruttere yngre kandidater som skal være med å forme fremtidens fornybarnæring.

Tørre å tenke litt annerledes

Ryggraden i det norske kraftsystemet er vannkraften, med over hundre års historie. Der er det ikke lenger de store vannkraftutbyggingene som er utfordringen, men hvordan vi skal få enda mer bærekraftig strøm ut av vannressursene vi forvalter. På 1970- og 1980-tallet kom vannkraftutbygginger på løpende bånd. Da fungerte disse utbyggingene nærmest som utdanningsinstitusjoner for de som fikk delta på to, tre, fire-fem og seks store utbygginger gjennom karrieren.

Nå må vi ta i bruk andre virkemidler for å bygge denne kompetansen og ny kompetanse for digitalisering av vannkraften. Vi tror at vi har muligheten til det, vi må bare tørre å tenke litt annerledes. Vi må tørre å bruke tid på opplæring og overlapp med kompetanse fra de som fortsatt har erfaringene fra store utbygginger og produksjon av utstyr. Vi kan lage fantastiske traineeordninger, legge til rette for gode lærlingeløp og invitere med yngre konsulenter sammen med seniorkonsulenter på oppdrag.

Ja, det koster, men vi har ikke råd til å la være.

I andre segmenter av fornybarbransjen er det nå de store utbyggingene skjer, som havvind, solenergi, hydrogen og annen fornybar produksjon. Kraften må også frem dit den trengs, og det er behov for mye bygging av kraftnett og smart utnytting av nettet og samspill med annen infrastruktur. På markedssiden er det også betydelig kompleksitet og utvikling. Her sitter også næringens førstelinje og loser forbrukerne gjennom en komplisert energisektor.

Så fornybarnæringen må være på hugget for å passe på at vi får riktig kompetanse på plass hos oss, og at vi i tett samarbeid med utdanningsinstitusjonene legger til rette læreplaner og løp som sikrer oss den kompetansen vi trenger for å drive frem utviklingen.

Kraftkvinnene ønsker å være med som en del av løsningen for å øke rekrutteringsgrunnlaget til fornybarnæringen. Det er slett ikke umulig! Med så fantastisk mange flinke kvinner og menn, kombinert med superspennende oppgaver har vi alle forutsetninger for å skulle lykkes! Vi i Kraftkvinnene lover å ta varmt imot alle kvinner i fornybarnæringen: Vi sees i våre fagnettverk!

Styret i Kraftkvinnene

Line Drange Ruud – Å Energi

Kristine Gjøsæter – Å Energi

Jane Berit Solvi – Lede

Eirin Kjølstad – Arva

Khanya Bouma – Multiconsult

Solgun Furnes – Fornybar Norge