Dette er et debattinnlegg som står for artikkelforfatterens regning.

Av Mona Adolfsen, næringspolitisk rådgiver i Samfunnsbedriftene Energi

Strømselskapene skal opptre etterrettelig og oppfylle lovpålagte krav. Det gjelder også informasjon rundt angrerett. Men også Europower, som et solid fagmedium, må da være presise i sin fremstilling. At flere selskap har trådt feil rundt dette, er selvsagt ikke bra, men samtidig er det i de aller fleste tilfeller ikke bevisst gjort noe forsøk på å føre kundene bak lyset, eller forsøk på å lure noen. Det dreier det seg her om at selskapene har informert om angrerett, men har gjort det i form av feil medium (ikke varig medium) eller lagt ved dokumenter om angrerett som ikke er de sist oppdaterte.

Når Europower omtaler disse formalfeilene som at kundene rammes, og at en hel bransje snakker usant om angrerett, så mener vi det er å fremstille problemstillingen feil. I nyhetsartikkelen sist uke skriver Europower «selv om det er anslått at minst 100.000 kunder har vært rammet av feilen, er det reelle antallet kunder antagelig mye høyere».

Er ikke økonomisk rammet

Kunder som rammes? Av hva da? Det etterlates et inntrykk av at kanskje flere hundrede tusen kunder er økonomisk rammet av bevisst feilinformasjon fra strømselgerne. Det viser også den påfølgende reaksjonen fra stortingspolitikere. Men her er det som nevnt i stor grad snakk om formalfeil og ikke noen som er direkte økonomisk rammet.

De som er «rammet» er de som eventuelt har inngått urimelige avtaler og ikke har fått opplyst mulighetene til å angre. Men det er altså ikke det som er det gjennomgående for kunder som ikke har fått korrekt opplyst angreretten.

Vi er litt usikre på hvem Europower ønsker å formidle budskapet til, men får inntrykk av at det er til det generelle publikum, som nå får mulighet til å få tilbakebetalt for en vare de allerede har brukt. I tillegg kan de sitte igjen med strømstøtten dersom den er utbetalt gjennom nettselskapet. Dette er urimelig, selv om lovteksten skal beskytte forbruker.

Det ser heldigvis ut til at flertallet av forbrukere også ser det urimelige i dette og ikke ønsker å utnytte den muligheten som det vises til. Som også Forbrukerrådet påpeker, er det viktig at de kundene som har inngått gode avtaler, ikke benytter seg av utvidet angrerett selv om de kanskje har grunnlag for det. De har jo i utgangspunktet ingen grunn til å angre.

– Finnes ulike tolkninger

Så en liten kommentar til diskusjonen om hvor klart regelverket er og at selskapene MÅ betale tilbake umiddelbart. Selv om Forbrukertilsynet er klare i sin tolking, finnes det ulike juridiske tolkninger rundt dette. Det er derfor viktig at selskapene og deres juridiske rådgivere gjør en grundig vurdering i hvert enkelt tilfelle. Da kan de ikke utbetale umiddelbart slik det påpekes.

Vi sier ikke at det ikke er tilfeller der selskapene har plikt til tilbakebetaling på bakgrunn av angrerett, men det er ikke nødvendigvis slik at det i alle tilfeller er oppgitt feil informasjon.

Så er vi helt enige i at selskapene skal opptre ærlig og redelig og følge lovverket, også når det gjelder konsekvenser av å benytte angreretten. Det gjør også de aller fleste selskapene, så ikke forsøk å skape flere konflikter enn nødvendig.

Vi mener det er mye viktigere fremover å ta tak i de store og reelle utfordringene hos strømselskapene. Det må sanksjoneres mot de som virkelig bryter med lovverket på en måte som koster dyrt for kundene. Det gjelder blant annet flytting til dyre avtaler, skjulte kostnader, uredelig forskuddsbetaling og bevisst tilbakeholding av vesentlig informasjon.

Formalfeil rundt informasjon om angrerett er etter vår oppfatning langt fra en slik vesentlig feil.