Dette er et debattinnlegg som står for artikkelforfatterens regning.

Av Steffen Syvertsen, konsernsjef i Å Energi.

Fortellingen om strømprisene de to siste årene er fortellingen om hvordan det relativt forutsigbare er blitt til det ekstremt uforutsigbare. Prisene svinger voldsomt, og nå om dagen på nivåer som er svært høye.

Først og fremst er dette en kjempeutfordring for kundene, noe myndighetene bidrar til å dempe med en omfattende strømstøtteordning til husholdningene. Men også selskapene som produserer, forvalter og selger strøm sliter med å håndtere disse ekstreme utslagene.

Det er mye av forklaringen på at strømavtalen Los Forutsigbar i november ble det stikk motsatte, nemlig svært uforutsigbar. Spotprisen på strøm falt plutselig radikalt, mens kunder med Los Forutsigbar var bundet til en pris opp mot fem ganger høyere.

Tilbudet fra Los og en ganske overveldende respons fra kundene i september skyldtes prognoser fra forvaltningsmiljøene om at spotprisene ville øke til 8-10 kroner per kWh i de kalde vintermånedene. Dette ble forsterket gjennom mediene, som var preget av oppslag om kommende «sjokkpriser». Dette medførte at flere kunder tegnet avtale om fastpris for november og desember på et svært høyt prisnivå.

Samtidig må kundene forutsette at ekspertisen i strømselskapene har større innsikt i prisforholdene enn den enkelte kunde.

Her bommet vi på to områder. Det ene var at adgangen til å bruke angrefrist ikke var tydelig nok. Det andre var at vi ikke hadde tatt høyde for et scenario der spotprisen falt så brått og dramatisk og hvor uheldig det kunne slå ut sammen med betingelsene for strømstøtte.

Vi iverksatte da flere tiltak.

  • Det første var å sørge for at alle kundene fikk en tydelig og fornyet angrefrist, noe de aller fleste benyttet seg av.
  • Det andre var å stanse salget av avtalen Los Forutsigbar.
  • Det tredje var å be konsernrevisjonen iverksette en undersøkelse og vurdere hvilke interne prosesser som førte frem til pristilbudet for november og desember.

Los har tatt situasjonen på stort alvor. Selskapet gjennomgår sine prosesser og jobber for bedre kvalitetssikring, og er i god dialog med Forbrukertilsynet og andre instanser.

Los har tatt et betydelig økonomisk tap gjennom kansellering av fastpriskontrakter til kunder som har ønsket det, og rydder i disse dager opp i alt som stammer fra denne strømavtalen.

Vi tar på nytt kontakt med de få enkeltkundene som fortsatt har avtalen og som ikke har benyttet angrefristen. De blir fakturert for sin opprinnelige strømavtale i november og desember. De kundene som alt har fått faktura for november får ny faktura basert på opprinnelig avtale og kreditnota.

La meg avslutte med å si at jeg skjønner at en del kunder ble opprørte når de så gapet mellom fastpris og spotpris i oktober og november. Jeg ber om forståelse for at uforutsigbarheten i energimarkedet også bidrar til feilskjær hos oss som produserer, forvalter og handler med strøm. Vi gjør vårt beste. Og når det ikke er godt nok, rydder vi opp etter oss.

Dette debattinnlegget er først publisert i Fædrelandsvennen.