Dette er et debattinnlegg som står for artikkelforfatternes synspunkter.

Av: Jon Rokne Bolkesjø, seniorkonsulent, og Clémence Carnerero, analysesjef, begge i Afry Management Consulting

Nord-Norge har gjennom den europeiske energikrisen vært velsignet med lave strømpriser. Det er ikke ny strømproduksjon i Nord-Norge eller begrensninger i overføringsnettet som er hovedårsaken til det. Det er heller Nord-Norge som har fått være gratispassasjer når svenskene har bygget ut store mengder vindkraft på andre siden av grensen.

Kraftoverskuddet i Nord-Sverige stiger fra 38 terawattimer (TWh) i 2019 til rundt 60 TWh i 2024.

60 TWh tilsvarer mer enn 40 prosent av all norsk vannkraftproduksjon.

Dette har gitt svært lave strømpriser i Nord-Sverige. Det har smittet over til Nord-Norge, mens prisene har vært høyere i sør.

Som et resultat har forskjellen i strømpris mellom ulike områder i Norden mangedoblet seg. Dette ville ha skjedd uavhengig av den europeiske energikrisen, og er noe vi i Afry har flagget i våre strømmarkedsrapporter siden 2018. Men prisforskjellen ble selvsagt forsterket da strømprisen i Europa løp løpsk i 2021.

Den svenske vindkraften har dermed sikret Nord-Norge svært lave priser, men nå vil svenskene bruke vindkraften sin selv. Vi venter en sterk vekst i strømforbruket i Nord-Sverige frem mot 2030. Noe av forbruksveksten skyldes Northvolts batterifabrikk, men det meste er knyttet til avkarbonisering av stålindustrien.

Svenskene er godt rustet til dette industriløftet gjennom målrettet politikk og den massive utbyggingen av vindkraft på land.

Venter økning

Det gjør at vi venter en kraftig økning av strømprisen i Nord-Norge, uavhengig av om Melkøya elektrifiseres eller ikke. Strømprisen i Nord-Norge har over det siste året vært rundt 34 øre per kilowattime i gjennomsnitt. Frem mot 2030 mener vi strømprisen i nord vil mer enn doble seg.

For en nordnorsk gjennomsnittshusholdning innebærer vårt anslag en økning i de årlige strømutgiftene på om lag 10.000 kroner i 2030 (forbruk på 20.000 kilowattimer). Av den økningen tror vi at 1600 kroner skyldes elektrifisering av Equinors gassanlegg på Melkøya. Det er ikke ubetydelig, men brorparten av den voldsomme økningen skyldes økt strømforbruk i svensk stålindustri.

Situasjonen er med andre ord i ferd med å endre seg betraktelig. Kraftoverskuddet i Nord-Sverige vil bli betydelig svekket mot 2030, noe som gjør at vi vil se likere strømpriser internt i Norden fremover – og høyere strømpriser i Nord-Norge.

Det er viktig å forstå at tiltak i det norske strømmarkedet ikke skjer i et vakuum. Elektrifisering av Melkøya er ikke den mest avgjørende faktoren for strømprisen i Nord-Norge fremover. Vi må løfte blikket mot våre naboland for å forstå hele bildet – i diskusjonen om Melkøya og i alle andre diskusjoner om strømmarkedet.

Det er alltid vanskelig anslå strømprisen i fremtiden, slik vi gjør. Vi i Afry følger det europeiske strømmarkedet gjennom vårt nettverk av eksperter, og har gjennom flere tiår utviklet vår analysemodell sammen med de største strømselskapene i Europa.

Dette debattinnlegget ble først publisert i Dagens Næringsliv, som er del av samme konsern som Europower.