Av styret i Samfunnsbedriftene Energi

Det er forståelig at mange har bekymret seg både for høye strømpriser og en mulig rasjonering av kraft de siste månedene. Det er likevel all grunn til å minne om at vi i Norge har et solid kraftsystem. Et system drevet av et mangfold av kraftselskap, der alle i første rekke har som mål å sikre nok kraft til alle. Aktørene i bransjen har måttet tåle mye negativ omtale den siste tiden. Vi forstår frustrasjonen rundt situasjonen, men finner mye av kritikken urimelig da det er et faktum at dette er en bransje som i tillegg til å sikre lys og varme i de tusen hjem, også sikrer aktivitet i lokalsamfunnet. Det er nødvendig infrastruktur som sørger for kraft til bedrifter og industri, og som er til stede der hvor folk bor. Slik vil vi fortsatt ha det.

Trygghet og beredskap lokalt

Mange forbrukere velger å holde seg til sine lokale strømleverandører. I en krevende tid med kraftig svingende strømpriser, er det viktig å kunne forholde seg til en trygg og transparent aktør. Den lokale kraftleverandøren leverer trygghet for folk i en urolig tid, samtidig som de er et viktig kommunikasjonsledd mellom forbruker og marked. Årsaken er at folk har tillit til det som eies lokalt av egen kommune, samt at man ønsker å stille opp for eget nærområde.

Også tryggheten med å kjenne til det lokale nettselskapet har kommet tydeligere frem i den siste tiden. Klimaendringene skaper flere utfordringer når det gjelder å sikre overføringen av strøm, og beredskap blir mer krevende. Retting av feil forventes å bli gjort raskere og utfallene forventes å være av kortvarig art. Samtidig herjer stadig flere stormer. Da er det viktig med nærhet og kjennskap til nærområdet. Det lokale nettselskapet har kjennskap til både kunder og lokale områder, hvilket gir gode forutsetninger for raskt å kunne rette opp i feil som inntreffer. Slik lokal tilnærming gir god trygghet for innbyggerne i lokalområdet.

Det er uansett viktig at vi får rammer til å utvikle og vedlikeholde både strømnett og kraftproduksjon på en effektiv måte, uten altfor store regulatoriske hindringer. Myndighetene må ikke stikke kjepper i hjulene for selskap som ønsker å utvikle lokale muligheter.

Nye utfordringer og kritiske situasjoner skal man ta hensyn til, men vi må også huske å ivareta den krafthistorien vi har opparbeidet gjennom mange tiår. Det er derfor vesentlig at man ikke innfører forhastede tiltak i en helt spesiell situasjon, som for eksempel ekstremt store skatteskjerpelser.

Ulike behov

Det er også vesentlig at man ikke legger opp til for krevende og tungrodde prosesser som i stor grad tilpasses de store selskapene. Det gjelder for nevnte nett- og produksjonsvirksomhet, men like fullt for bredbånd og den generelle digitaliseringsprosessen. IKT-håndtering er viktig i alle ledd, for både store og små selskap. Felles i denne bransjen er at alle selskapene representer sentral og kritisk infrastruktur. Det er likevel store forskjeller på selskapene og dermed også et behov for å tilpasse rammeverkene noe i forhold til dette. I det minste er det viktig at også de små- og mellomstore selskapene blir både inkludert og hørt i de utviklingsarbeidene som pågår sentralt innenfor både IKT-sikkerhet og digitalisering. Vi er like opptatt av dette som de større selskapene, og har årelang erfaring med å sikre strømforsyning landet rundt.

Det er med strømforsyning som det meste annet, at så lenge det går som forventet, så er det ingen som bryr seg nevneverdig. Nå har vi vært og delvis er i en ekstremsituasjon og vår bransje og vi som kraftselskap har fått enorm oppmerksomhet. Vi vil bare minne om at vi fortsatt sørger for det viktigste; nemlig trygg forsyning av strøm i hele landet. Det akter vi å fortsette med fremover.

Styret i Samfunnsbedriftene Energi

  • Styreleder Kjell-Are Johansen, Andøy Energi
  • Nestleder Birger Høyland, Jæren e-verk
  • Margrethe Folkestad, Hurum Energi
  • Gudrun Rollefsen, Hammerfest Energi
  • Runar Lia, Notodden Energi
  • Varamedlemmer:
  • Bjørg Hvidsten, Midtnett AS
  • Ketil Kvaale, Vest-Telemark Kraftlag Holding AS
  • Arne Tillung, Kvam Energi

Dette debattinnlegget er også publisert i Europower magasin nummer 06 2022.