Dette er et debattinnlegg som står for artikkelforfatternes synspunkter.

Av Truls Wickholm, direktør i Samfunnsbedriftene Energi

Tidligere denne uka la Thema Consulting frem en analyse som viser at Norge har de dårligste rammevilkårene for kraftproduksjon av de nordiske landene. Utover at vi har naturressurser for fornybar kraftproduksjon, er det ikke så mye de nordiske landene kan hente når det kommer til rammevilkår for kraftutbygging.

Når vi i tillegg vet at vi ikke har nok kraft og nok nett til å dekke fremtidens behov for kraft, er det åpenbart at å være dårligst i Norden på rammevilkår ikke vil gjøre oss til kraftvinnere.

Funnene Berit Tennbakk i Thema Consulting la frem, underbygger det vi i Samfunnbedriftene Energi har sagt lenge: det er behov for en helhetlig, nasjonal energiplan.

Dette pekte også Klimautvalget på i sin rapport, der de foreslo at en energi- og klimaplan skal fremlegges for Stortinget annethvert år. Dette har imidlertid ikke blitt fulgt opp med konkret politikk fra regjeringens side.

Uforutsigbar og uoversiktlig energipolitikk

Samfunnsbedriftene Energi har tidligere pekt på at det er på kanten til tjenesteforsømmelse når politikerne gjør våre energiutfordringer til en diskusjon om kabler, Acer og strømstøtte, og mister fokus på det store bildet; behovet for nok kraft og nok nett.

Tennbakk karakteriserer norsk energipolitikk som uforutsigbar og uoversiktlig, med uro i kraftbransjen «om hva man kan finne på i neste omgang», som hun blir sitert på i Europower. Det er åpenbart at de skatteskjerpelsene regjeringen har foretatt, i tillegg til høyprisbidraget som ble innført og senere avsluttet, har bidratt til å skape usikkerhet hos potensielle investorer i norsk fornybar kraft.

Dette er også vårt inntrykk. Samfunnsbedriftene Energi representerer om lag 160 energiselskaper i hele landet. Våre medlemmer melder tydelig ifra om at det er dårlige og uklare rammevilkår som gjør det utfordrende å faktisk investere i og bygge ut kraft, og at det er behov for tydeligere nasjonal energipolitikk.

Helhetlig energiplan gir tydelig energipolitikk

Tennbakk trekker frem at vi har noe å lære av Danmark. De er nemlig gode på helhetlige planer for energi, noe vi mangler i Norge. Danmark er også landet som kommer best ut i analysen, med en tydelig og oversiktlig energipolitikk.

Det viser at en helhetlig, ryddig energipolitikk fungerer. Det gir forutsigbarheten som bransjen trenger, og man sørger for rett satsing til rett tid fordi man har sett ting i sammenheng.

Da er det på tide å ta grep og lytte til det Samfunnsbedriftene Energi og våre medlemmer har sagt lenge; Vi må ha bedre rammevilkår dersom vi skal få økt kraftproduksjon i Norge. Denne satsingen mener vi bør skje gjennom en helhetlig, nasjonal energiplan.