Innlegg av Haakon Dyrnes, daglig leder i Klarkraft

Forbrukerdirektøren peker på de samme utfordringene som vi gjør, men peker i andre retninger når det gjelder å rydde opp i eget bo. Det blir henvist til krav om å liste alle strømavtalene i markedet. Men er det ikke bare å endre dette, da?

Alle avtaler i markedet fortjener ikke å være tilgjengelig på strømpris.no. Faktisk er det kun et mindretall som fortjener det.

Om kravet fra RME er å liste alle, ta kontakt med RME og si at dere ikke ønsker å gjøre dette. Og kom med et forslag som er bedre. Som at kun én avtale fra hvert selskap skal listes, og det skal være en standard timesavregnet spotavtale, med nye standard vilkår.

Alle andre avtaler bør bli kastet ut av portalen.

Om dette likevel skulle vise seg å være vanskelig, kan man for eksempel ha en lenke i bunnen av strømpris.no som henviser til ‘alle avtaler’, men så stille egne krav til «topplisten». Den må da rangeres etter de rimeligste avtalene i markedet, og det bør også stilles krav til avtalevilkår.

Og så tror vi portalen kunne gitt enda mer verdi om det kunne legges til kommentarer fra kunder som en del av rating-systemet. Slik som for eksempel på bytt.no, hvor kunder kan kommentere egne erfaringer med selskapene og strømavtalene.

Én av tretti avtaler

Så hvordan skille på hva som er standard spotavtale, når forbrukerdirektøren skriver at Fjordkraft har rapportert inn 30 ulike spotavtaler til strømpris.no? Vi forstår at dette er strevsomt, men vi mener det er løsbart.

På fjordkraft.no er det nemlig kun én avtale som er standard spot som de selger. Den har månedspris 49,- og 4,9 øre/kWh påslag. Den skal være med på strømpris.no, og ingen av de andre 29 spotavtalene.

Om noen aktører misbruker reglene som er satt på strømpris.no hva gjelder vilkår, endringer for kunder og løpende avtaler etc., så bør de kastes ut.

Forbrukerdirektøren peker på reguleringen og konsesjonen, og krever strengere regler og større konsekvenser. Her er vi helt enige, men vi synes hun også kan innføre strengere regler og større konsekvenser for listing på strømpris.no.

Det styrer hun selv. Om Forbrukerrådet ikke har fullmaktene de trenger fra RME, så krev å få dem.

Mulig vi forenkler litt vel mye her, men i vår verden bør det la seg gjøre. Vi tror neppe at RME vil motarbeide et forbrukerråd som vil gjøre endringer til kundens beste i strømmarkedet.

Ikke vent på RME

Vi boikotter ikke strømpris.no fordi vi ikke mener portalen har livets rett. Vi mener bare den ikke har livets rett i dagens form. Portalen burde ha stor forbrukerverdi, og kan virkelig gjøre en forskjell i markedet. Gi portalen mer makt til å bestemme hvilke avtaler som skal listes, og ta jobben.

Vi tror ikke det skal være så vanskelig. De klarer det i mobilbransjen, hvorfor går det ikke på strøm?

Vi mener det er vilje det står på, ikke regulering, krav eller evner. Vi stiller gjerne opp og bidrar om det er behov for innspill, selv om vi har forsøkt dette flere ganger tidligere.

Ikke vent på RME og en regulering som har til hensikt å løse hele markedet, fiks strømpris.no og bransjen vil få et betydelig løft. Og kundene vil få bedre veiledning i et marked hvor det er sårt tiltrengt.

Les Inger Lise Blyverket sitt innlegg her.

Les Europower sin opprinnelig kommentar her.