Dette er et debattinnlegg som står for artikkelforfatterens regning. Det ble først publisert på forfatterens blogg.

Av Ådne Naper (SV), fylkespolitiker i Vestfold og Telemark

Dersom det ikke kommer ny kraftproduksjon tett på det planlagte forbruket i Grenland, risikerer vi at strøm- og prissituasjonen for hele Østlandet snus på hodet.

Klimatiltak i eksisterende industri kan være nok til å flytte Vestfold og Grenland fra prisområde NO2 til NO1. Hvis det skjer, så utløses et isolert høyprisområde som omfavner Grenland, Vestfold, Oslo, Akershus og Østfold.

Dette kommer fram av Statnetts områdeplan for Telemark og Vestfold, og områdeplanen for Oslo, Akershus og Østfold. Signalene forsterkes i konseptvalgutredning for nettforsterking mellom Sørlandet og Østlandet.

For ordens skyld: Nettområdet Oslo, Akershus og Østfold er et område staten anbefaler industri å holde seg unna, på grunn av sprengt nettkapasitet. Med andre ord er det ikke et nettområde som er egnet for Yara, Ineos, Inovyn og Eramet. Eller Vianode og Google.

Dessuten skriver Statnett, at dersom det kommer betydelig økt forbruk uten ny produksjon inn i dette området, vil det utløse skyhøye priser og et meget stort importbehov. Uten at det er nettkapasitet til å levere på dette behovet.

Brukes mye, produseres lite

Det er behov for mye fornybar kraft til klimatiltak i prosessindustrien i Grenland. Dette gjelder elektrifisering- og hydrogentiltak i økonomiske flaggskip som Yara, Ineos og Inovyn.

I tillegg er det behov for mye kraft til ny, fossilfri industri, som batteri, hydrogen og datasentre.

Det er ønske om å ta i bruk mye kraft, og det er strengt tatt også behov for at det tas i bruk mye kraft. I alle fall om vi bryr oss om å kutte utslipp av klimagasser, og samtidig sikre arbeidsplasser i eksportrettet industri.

Samtidig har lokalpolitiske avtaler i Skien og Porsgrunn slått fast at det ikke skal komme ny vindkraft i området.

Hold deg oppdatert!
Få de viktigste nyhetene og analysene om kraftbransjen fra Europower direkte til mobilen.

Grenland og Vestfold er underskuddsområder i seg selv. Det brukes mye kraft, men produseres lite. Nå skal det brukes mer, men fortsatt produseres like lite.

Isolert høyprisområde

I sine områdeplaner skriver Statnett at økt forbruk i Grenland uten ny produksjon, kan gjøre det nødvendig å flytte grensen mellom NO1 og NO2 fra dagens grense langs Flesakersnittet, til en ny flaskehals som vil oppstå øst for Grenland.

Det er for å få prisene opp og forbruket i Grenland ned, slik at mer strøm kan flyte inn til Oslo, Akershus og Østfold og unngå kollaps der.

Det samme området nemlig vil også få mindre strøm fra Sverige i øst, fordi svenskene utbedrer nettet internt i eget land. Da vil det bli en mur til øst og nytt forbruk i Grenland skaper en mur i sørvest. Sammen utløser dette Statnett beskriver som «et isolert høyprisområde».

Nesten ikke til å begripe

For dersom grenlandsindustrien innlemmes i prisområde NO1 og nettområde Oslo, Akershus og Østfold, bringer det betraktelig nytt forbruk til området. Og uten ny produksjon.

Da blir området altså et «isolert høyprisområde». Det er ikke annet enn en krisesituasjon for kraftintensiv industri.

Det er ikke kraft og nett tilgjengelig til å besørge importbehovet. Og vertskommunene selv ser altså ut til å skulle stenge døra for all ny, lokal produksjon. Dette er en lek med norsk infrastruktur og arbeidsplasser som nesten ikke er til å begripe.

Hvor lenge skal de nekte?

I områdeplanene slår Statnett fast at lokal kraftproduksjon vil bøte på problemene. De skriver at nytt forbruk bør legges tett på eksisterende produksjon, og ny produksjon bør legges i nærheten til det planlagte forbruket. Som i Grenland.

Hvor lenge skal lokalpolitikerne i Grenland nekte for dette?

Jeg tror likevel ikke lokalpolitikerne i Porsgrunn ønsker å sende Herøya inn i et nettområde Statnett anbefaler industri å holde seg unna.

Jeg tror heller ikke Høyre i Skien ønsker å hilse Google velkommen til et isolert høyprisområde for strøm.

Det vil si, jeg håper i det lengste.