Av styreleder Runar Lia og styret i Samfunnsbedriftene energi

Dette er et debattinnlegg som står for artikkelforfatterens regning.

Norsk fornybar kraftproduksjon bidrar til å sikre strømforsyning til husholdninger, næringsliv og industri over hele landet.