– Derfor må vi beholde kommunalt eierskap

At kraftselskapene har en svært viktig samfunnsrolle, hersker det ingen tvil om. Det har også blitt enda tydeligere gjennom det siste året. Fortsatt sterkt kommunalt eierskap vil være viktig også i fremtiden.

Runar Lia og styret i Samfunnsbedriftene Energi argumenterer for viktigheten av kommunalt eierskap til kraften.
Runar Lia og styret i Samfunnsbedriftene Energi argumenterer for viktigheten av kommunalt eierskap til kraften.Foto: Asle Strand / Samfunnsbedriftene
Publisert 14. August 2023, kl. 13.33Oppdatert 14. August 2023, kl. 13.38