Dette er et debattinnlegg som står for artikkelforfatterens regning.

Av Carl-Fredrik Lehland, daglig leder i Cadre.

Alle er bekymret for strømkrisen og hvordan strømprisene rammer bedrifter og vanlige nordmenn. Stadig mer konfliktfylte løsninger diskuteres, mens utbyggingsklare og konfliktfrie prosjekter støver bort i byråkratiet.

Nesten alle politikere snakker varmt om det grønne skiftet. Småkraftbransjen og tusenvis av grunneiere over hele Norge brenner for å bygge ut en stor del av løsningen for nok fornybar energi. Vi trenger ikke én krone i subsidier og vil ikke legge beslag på store areal eller naturressurser. Alt vi ber om og trenger, er at søknadene våre blir behandlet. Det blir de rett og slett ikke i dag.

Kun én konsesjon på fire år

Det er i overkant av 850 småkraftverk her i landet, med totalt 11,3 TWh i produksjon. Det er nok til å forsyne over 750.000 gjennomsnittlige norske husstander med strøm. I Norge tok småkraftbølgen for alvor av rundt år 2000. Det er bygd opp kompetanse, kunnskap og profesjonalitet som Norge nå burde og kunne nyte godt av. De neste få årene kan vi doble småkraftproduksjonen her til lands, med nye 8 til 12 TWh. Et virkelig stort steg mot nok ren, fornybar kraft til norsk næringsliv og husholdninger.

Politikerne ønsker det, regjeringsplattformen lover det, nordmenn trenger det. Likevel skjer det ingenting.

I fjor ga ikke NVE ut én eneste konsesjon til bygging av småkraftverk. De fire siste årene er én – 1 – konsesjon gitt. 12 konsesjonssøknader er avslått. Årsaken er at NVE dessverre ikke har fått tildelt de nødvendige ressursene som må til av Energidepartementet. Alle grunneiere som nå vurderer å sette i gang med et prosjekt, ser ventetiden på flere år for å i det hele tatt få en saksbehandler.

Mange legger småkraft-prosjektet sitt i skuffen. Det er alvorlig for Norge, som trenger at mange nye småkraftverk gir et stort bidrag til kraftforsyningen vår. Det er også alvorlig for grunneiere og lokalsamfunn over hele landet.

Småkraft skaper enorme verdier i distriktene

Småkraften er en viktig verdiskaper i distriktene, som bidrar med over 700 millioner kroner i fallrettsleie til 7000 grunneiere over hele Norge. I tillegg kommer milliardinntekter i verdiskapning i – og sårt tiltrengt skatt til – distriktskommunene. Det bidraget burde bli doblet før 2030. Det kan det heldigvis fortsatt bli.

Løsningen på denne håpløse situasjonen, er en forsvinnende liten investering. Antakeligvis vil ti dedikerte saksbehandlere på småkraft både kunne ta unna køen og sette full fart på videre utbygging. Det er noen millioner i året, i en situasjon der annen omstilling og kraftproduksjon vil kreve mangfoldige milliarder. Det er en gavepakke politikerne burde gripe med begge hender. Men det krever at de faktisk tar grep raskt og prioriterer småkraften nå; Energidepartementet må i tildelingsbrevet til NVE, som sendes ut i disse dager, gjøre det klart at småkraften må prioriteres de neste årene.

2024 må bli småkraftens år

Vi i Cadre, som er eid av det kommunale kraftselskapet Nordkraft i Nordland, sammen med Stavangerbaserte HitecVision, skal gjøre vårt beste for at køen av gode prosjekter blir enda lenger. Nå i første kvartal kommer vi til å levere inn totalt ti nye konsesjonssøknader. Når vi snakker med et par av de andre større aktørene i bransjen, ser vi at minst 20 andre konsesjonssøknader er på vei inn. I øyeblikket ligger det 31 konsesjonssøknader om småkraftverk i NVE, men dette tallet kommer altså til å stige raskt allerede i løpet av årets første måneder.

2024 må bli året der politikerne sikrer den fornybare energiproduksjonen som er mulig å få bygget ut raskt. Småkraft er en virkelig, nær og realistisk løsning på strømkrisen. Alt som kreves er en rimelig rask saksbehandling. Det er derfor vi sier at småkraft er en stor del av løsningen.