Kommunestyremøtet i Kvinnherad startet opp klokken 1700 i går ettermiddag. Etter flere saker på sakslisten som ble direkte overført til allmenheten, ble den avgjørende debatten og avstemmingen rundt Kvinnherad Energi holdt for lukkede dører.

Avgjørelsen falt først klokken halv to i natt, ifølge lokalavisen Kvinnheringen. Det var forhandlingsutvalgets innstilling om å velge BKK som ble endelig vedtatt etter en lang og intens debatt. I forkant hadde HaugalandKraft også kommet med et eget brev til kommunestyrerepresentantene der de kommenterte forhandlingsutvalgets instilling. På bakgrunn av dette gjorde forhandlingsutvalgetog deres finansielle rådgiver en enda grundigere vurdering av budene.

-Resultat