– Vi starter ikke opp noe nytt nettselskap i Tussa, planen er at Brenett blir en del av Mørenett, forteller konsernsjef i Tussa, Elling Dybdahl.

Styret i Energiselskapet Stryn (morselskapet i Stryn Energi) startet i høst sonderinger mot fusjon, og Tussa var en av kandidatene.

Siste fredag vedtok styrene i de to selskapene en sammenslåing. Det vil skje andre halvår 2021 under forutsetning av generalforsamlingene i begge selskapene godkjenner fusjonen.

– Stadig innstramminger i favør av større enheter

Styreleder i Energiselskapet Stryn, Rune Myklebust, gir uttrykk for at det ikke er lett for et lite kraftselskap å fortsette alene:

– Det er stadig innstramminger i reguleringsregimet for nettselskapene i favør av større enheter, og det er sterkere konkurransen på andre områder, for eksempel kraftsalg.