De to partnerne skal eie halvparten hver av det nye selskapet.

– Målet er at selskapet skal bli en av de ledende fornybaraktørene i Norden. Vi skal være med og muliggjøre elektrifiseringen av samfunnet, som er helt nødvendig, sier styreleder i TrønderEnergi, Odd Inge Mjøen i en melding.

TrønderEnergi et velkjent for kraftbransjen, mens HitecVision tilhører en annen nisje. Selskapet har 60 ansatte med hovedkontor i Stavanger. Det er et kapitalforvaltning-selskap med rundt 70 milliarder kroner i porteføljen. Det meste av dette er til nå investert i oljebransjen.

Selskapets to største eiere er EP-SPV AS og Watrium AS, som til sammen rundt 63 prosent av aksjene i Hitec Vision. Begge firma kontrolleres av selskapet Voyage SA, som er plassert i Luxembourg.

I tillegg har Ole Ertvaag og Ola Sætre, som begge var med på å danne Hitec Vision, mindre eierposter i selskapet. Høyre-politiker Nikolai Astrup er også indirekte på eiersiden i Hitec Vision. Astrup-familiens investeringsselskap Pactum eier ifølge Forvalt.no 5,5 % av aksjene.

Skal investere i hele kjeden

Det nye selskapet har ennå ikke fått navn. Det skal ha hovedkontor i Trondheim, og vil ifølge en melding ha investeringskapasitet på mellom 15 og 20 milliarder kroner.

– Målet vårt er at selskapet skal ha aktivitet i hele verdikjeden, fra strømmen produseres fra fornybare energikilder som sol, vann, vind og hydrogen, via styring og håndtering av kilowattene, til strømmen ender som kilometer på elbilen eller timer på anleggsmaskiner og kanskje også fly og båter, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi.

Ikke helt i boks

TrønderEnergi vil fortsatt bestå etter at det nye selskapet er etablert. Eierskapet til 81 prosent av TrønderEnergi sin vannkraft, og eierskapet til nettkonsernet Tensio, vil ligge igjen i TrønderEnergi. Planen er at all øvrig virksomhet vil bli flyttet over i det nye selskapet, som vil få rundt 250 ansatte fra starten av.

Styrene i begge selskapene går inn for å etablere det nye selskapet, men en endelig beslutning skal tas av TrønderEnergi sine eiere på generalforsamlingen i slutten av juni.

Trønderenergi er eid av 19 trønderske kommuner og KLP. Største eiere er Orkland kommune (17 prosent) og Melhus kommune og KLP (13 prosent hver).

Europower kommer tilbake med mer.