Salgsavtalene som etter planen skal gjennomføres i sommer innebærer også at Trønderenergi selv overtar NEAS sin eierpost på 3,6 prosent i Trønderenergi.

Transaksjonene innebærer en regnskapsmessig gevinst på 300 millioner kroner for Trønderenergi.