Høsten 2022 ble det inngått intensjonsavtale om å utrede grunnlaget for en fusjon mellom Luostejok Kraftlag SA, Nordkyn Kraftlag SA og Repvåg Kraftlag SA.

Basert på utredningsarbeidet har styrene i de tre selskapene nå signert en felles fusjonsplan der partene er enige om å slå sine virksomheter sammen i et nytt selskap: Midt-Finnmark Kraftlag SA.