Som Europower har skrevet tidligere - har siden juni 2021 vært planer om å slå sammen Stranda Energi Holding og Tussa - begge kraftselskap lokalisert i Møre og Romsdal.

Fredag ble det avholdt generalforsamling i Tussa Kraft, og der ble det vedtatt å gjennomføre den nødvendige kapitalutvidelsen fusjonen.