– Du kommer jo senere på banen med det du trodde du skulle på banen med, sier kontaktperson for North Sea Energy Park, Ørjan Daltveit til Europower.

North Sea Energy Park har ventet 14 måneder på behandling av en søknad om blant annet nettilknytning og anleggskonsesjon.