På hjemmesiden til selskapet med navnet «Strømstøtte» reklameres det med; «Vi hjelper deg med å få bedre strømpris. Meld deg inn gratis i dag».

Ifølge informasjonen på hjemmesiden skal «Strømstøtte» forhandle om strøm på vegne av bedrifter. På spørsmål om selskapet er en medlemsorganisasjon eller et strømsalgselskap, svarer styreleder og eneeier Christian Klippenberg:

– Medlemsorganisasjon, vi spesialiserer oss på å fremforhandle gode avtaler for små og mellomstore bedrifter. Jo flere vi blir, jo sterkere stiller vi og jo bedre avtaler vil vi klare å skaffe medlemmene våre, sier han til Europower.

– Men skal dere selge strøm?

– Vi selger ikke strøm direkte, men gjennom andre strømleverandører.

«Strømstøtte» ble opprettet som selskap i 2020 under navnet Chrio Invest, men skiftet til dagens navn august i år. Da ble også formålet til selskapet endret fra «Investeringer i aksjer og øvrige verdipapirer» til «Innhenting av medlemmer og forhandling av strømavtaler, investeringer i-, og utvikling av virksomheter og selskaper mv., samt det som står i naturlig forbindelse med dette».

– Synes navnet treffer veldig bra

På tross av at begrepet «strømstøtte» brukes i mediene daglig nå – når det snakkes om subsidieringen av strømregningen til både private forbrukere og bedrifter, synes ikke Klippenberg at navnevalget er forvirrende.

– Tvert imot, vi syns navnet treffer veldig bra ettersom vi støtter medlemmene våre der vi kan, sier han.

Klippenberg forteller at han har relevant erfaring for å drive selskapet.

– Jeg har tidligere jobbet for flere store strømaktører og derfra har jeg opparbeidet meg kompetansen for å få lykkes med Strømstøtte og gjøre dette til et stort og bra merkenavn.

Vil være uavhengig

Ifølge tjenesten Forvalt var Klippenberg daglig leder i Bærum energiomsetning fra februar 2021 og fram til august i år. Klippenberg opplyser at arbeidsforholdet hos Bærum Energi ble avsluttet før sommeren, og Strømstøtte er ikke koblet til noen leverandører.

– Samarbeider dere med noen strømaktører?

– Vi samarbeider med alle som kan gi oss gode strømavtaler, så her ønsker vi å sette strømleverandørene opp mot hverandre for å få presset ned prisene.

Han vil ikke si noe om de har fått medlemmer/kunder siden oppstarten.

– Vi har akkurat startet de siste ukene. Så fokuset nå er det grunnleggende arbeidet med å bygge systemer fremfor å skaffe kunder.