Som Eurpower Energi tidligere har rapportert har Vesterålskraft over lengre tid lett etter partner. I en pressemelding i dag fremkommer det at selskapet er i forhandlinger med Troms Kraft om mulig fusjon.