Som Eurpower Energi tidligere har rapportert har Vesterålskraft over lengre tid lett etter partner. I en pressemelding i dag fremkommer det at selskapet er i forhandlinger med Troms Kraft om mulig fusjon.

– Den løsningen vi har landet på innebærer et helt eller delvis salg av Vesterålskraft Nett inn i nettselskapet til Troms Kraft, Arva, og et salg av Vesterålskraft Produksjon til Troms Kraft Produksjon. Med denne løsningen ser vi for oss å kunne utvikle et felles kundesenter for nettselskapet Arva ledet fra Sortland, heter det i meldingen.