Pressemelding fra Agder Energi og Glitre Energi:

– Det blir nå opp til eierne å ta stilling til om man skal gå videre i fusjonsforhandlinger eller ikke, men vår anbefaling er klar: Glitre Energi og Agder Energi står sterkere sammen enn hver for seg og bør fusjoneres.