Meløy Energis styreleder Rolf-Inge Sleipnes bekrefter til Europower at de nå har sluttført forhandlinger om salg av sluttbrukerkundene for strøm. Selskapet skal altså slutte med strømsalg til sluttbrukermarkedet. Men Sleipnes vil ikke avsløre verdien av avtalen.

– Vi går ikke ut med hva verdien av denne avtalen er. Men i og med at dette ikke innbefatter fastprisavtalene i sør så sier det seg selv at Polar Kraft betaler for å kjøpe ut denne sluttkundeporteføljen. Vi opplever at prisen er forretningsmessig god og riktig, og vi har hatt flere alternativer, men valgte å gå videre med PolarKraft fordi de har sterk lokal forankring, sier han.

Polar Kraft kjøper altså 4000 ordinære kunder fra Meløy Energi, og vil levere strøm til disse fra nyttår.

– Det har vært viktig for Meløy Energi å finne en god og fremtidsrettet løsning med sterk Nord-Norsk identitet for sine strømkunder. Meløy Energi overfører derfor strømkundene i Nord- og Midt-Norge til Polar Kraft, sier direktør Børge Skaret Selstad i Meløy Energi i en pressemelding.

Fastpriskunder i Sør trenger ikke være redde, beroliger Selstad i meldingen.

– Meløy Energi vil fortsatt stå inne for sine forpliktelser overfor allerede inngåtte fastpriskundene i sør. Disse kundene vil derfor ikke være en del av avtalen med Polar Kraft. Fastpriskunder i Sør-Norge vil fortsatt bli ivaretatt av Meløy Energi i henhold til inngåtte avtalebetingelser inntil alle avtalene er utløpt, sier han.

Konkursfaren er over

Sleipnes understreker at konkursfaren for Meløy Energi er over – og det er han selvsagt glad for.

– Meløy Energi er berget gjennom fastpris-tilbudet og den hjelpen vi fikk fra de som salgte å si ja til tilbudet, og som var med på å redusere vår risiko. Sammen med at Vår Herre også hjalp oss der med været som var i oktober og november - som påvirket også de lange prisene til fordel for oss. Så der var vi veldig heldige. Vi fikk sikret på et akseptabelt tap. Så vi går ikke konkurs. Vi får et tap, men vet ikke hvor stort ennå, sier han.

Dette ble det orientert om på et eiermøte onsdag denne uken.

– Er det en lettelse å bli ferdig med dette?

– Det er både en lettelse og en glede å vite at vi før jul kan være helt tydelige på at de over 30 dyktige medarbeiderne vi har også har en sikker arbeidsplass å gå til i Meløy Energi as når det nye året ringes inn. Og at selskapet nå kan konsentrere hovedfokuset på å utvikle bedriften videre. Den underliggende driften har også i 2022 vært god, og vi ser lyst på det vi skal gjøre fremover. Eierne ble informert om det på onsdag, og alle ansatte er i dag er i personalmøte informert om både det som gjelder salg av sluttkundeporteføljen på kraft, og totalsituasjonen for selskapet, sier Sleipnes til Europower.

. Rolf-Inge Sleipnes. Foto: Privat

Har jobbet med salget i over to år

I over to år har selskapet jobbet med strategi knyttet til salg av strøm til sluttbrukermarkedet.

– Det kommer stadig nye sluttkundekrav; man skal ha apper, tilleggsprodukter og andre ting – rettet mot sluttkunder på privatsiden. Man skal ha gjennomfakturering med mere. Det krever investeringer, og krever i det hele tatt for mye av et lite selskap. Dette er et marked med stor risiko, slik vi har fått erfare i 2022. Men det er også et marked med liten, lokal sysselsettingseffekt, og der marginene er lave, og presses ytterligere av nye krav, sier han.

Saken fra i vår der energiselskapet fikk en kundeboom på et fastpristilbud som også kunder i Sør-Norge kunne tegne seg for, har gjort at dette strategiarbeidet ble satt noe på hold.

– De diskusjonene har vært umulig å gå videre med før nå. Fastpriskundene i sør selger vi ikke, vi vil stå ved de forpliktelsene vi har. Vi er takknemlige for de fastpriskundene som valgte å takke ja til å bli kjøpt ut fra fastprisavtale og overført til spot, sier han.

Varslet lavere konkursfare i november

På hjemmesidene til Meløy Energi ble det i midten av november skrevet at konkursfaren hadde falt betydelig - men var fremdeles til stede.

«På styremøtet i Meløy Energi AS den 08.11.22 ble det konkludert med at konkursfaren til selskapet fortsatt er til stede, men lavere. Mange kunder har benyttet seg av tilbudet om kompensasjon for å gå ut av inngått fastprisavtale, og over til spotavtale. De kundene som ikke har svart eller har takket nei til dette tilbudet, beholder sin fastprisavtale. Meløy Energi kommer ikke til å gjøre noe aktivt overfor fastpriskundene i sør, men døren står fortsatt åpen, dersom reduserte strømpriser gjør at de ombestemmer seg og vil ta imot kompensasjonstilbudet.»

Helt ute av strømsalg mot private i løpet av 2023

Ikke før den siste kundens fastprisavtale er utløpt, vil Meløy Energi være helt ute av strømsalg-marekedet.

– Brorparten utløper i 2023, men vi hadde også noen avtaler fra 2020 og 2021 på 2-3 år som ikke utløper før senere, men de representerer veldig få, og et veldig lite volum. Fastpris var ikke et spesielt attraktivt produkt for våre kunder før det "smalt" i mars i år. Det var som vi har redegjort for tidligere en av grunnene til at vi ikke hadde gode nok systemer og rutiner til å fange opp den voldsomme endringen i områderisiko som da oppsto, avslutter Sleipnes.