I begynnelsen av mars besluttet konsernstyret i Vesterålskraft å gå videre med budet om sammenslåing fra Troms Kraft/Arva.

Men rett før helgen fremmet også Lofotkraft et bud. Mandag vedtok styret i Vesterålskraft å gi budet fra Lofotkraft en fair behandling.

I møter etter bud

– Vi har vært i møter med Lofotkraft, hvor vi har diskutert målene vi hadde for fusjonen, blant annet videreutvikling av selskapet og at arbeidsplassene beholdes. Ingen skal miste jobbene sine, sier markedsansvarlig Ivan Andre Josefsen i Vesterålskraft til Europower Energi.

Videreutvikling av kompetansemiljøer, realisering av verdier og lavere nettleie er blant andre temaer som er blitt diskutert. 

Konserndirektør Halvard Pettersen i Vesterålskraft har to friere å velge mellom. Foto: Stein Inge Pedersen, Deadline Media

Josefsen peker på at konsernstyret vil vurdere de to budene nøye, for i neste omgang å velge den parten de ønsker å gå videre med

– Så er det opp til generalforsamlingen og våre tre eierkommuner å ta den endelige beslutningen. Det vil etter planen skje i slutten av juni, sier han.

De tre eierkommunene er Bø, Øksnes og Sortland.

Håper å vinne frem med regionalt samarbeid

Lofotkraft med Arnt M. Winther i spissen kom sent på banen, men han håper og tror likevel at selskapet vinner frem.

– Hvorfor skal Vesterålskraft velge dere?

– Vi kjenner Vesterålskraft godt og mener at å slå sammen våre organisasjoner vil være en fordel for regionen, kundene og eierne, sier han til Europower Energi.

Han påpeker at Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms er den mest folkerike regionen i Nord-Norge. Han har tro på at å bygge en stor enhet i regionen vil sikre verdiskapingen.

– Vi mener vi har et attraktivt tilbud. Vi har utviklet strømnettet i Lofoten over flere år og har snart investert 2 milliarder kroner i trafoer og linjebygging. Vesterålskraft er i startgropen i dette arbeidet og vi mener vi ikke minst kan bidra med kompetanse. Samtidig skal det bygges annen livsviktig infrastruktur, nemlig fibernett, påpeker Winther.

Fusjon for både nett og kraft

Da styret tidligere i mars gikk inn for en løsning med Troms Kraft/Arva innebar dette Vesterålskraft Nett og Vesterålskraft Produksjon med oppgjør delvis i aksjer og kontanter. Vesterålskraft Nett skulle bli en del av Arva og Vesterålskraft Produksjon går inn i Troms Kraft Produksjon. Jobbgaranti, lavere nettleie og etablering av grønt selskap på Sortland var blant momentene i avtalen.

Samtidig skulle bredbåndsselskapet og eiendomsselskapet til Vesterålskraft, videreføres med dagens eiere.

– Vedtas en fusjon eller et salg av Vesterålskraft, er det fordi eierne mener effektene av et salg eller sammenslåing er større enn hva man oppnår ved å fortsette som i dag – uten endringer, sier konsernsjef i Vesterålskraft, Halvard Pettersen i en pressemelding.   

Han mener de tidligere rundene viser med all tydelighet at eierne i Vesterålskraft – Bø, Øksnes og Sortland kommuner – ikke gjennomfører strukturelle endringer «bare for å gjøre det».