Fredag kveld sendte GNP ut tre børsmeldinger. De handlet om vesentlige endringer på eiersiden, varsel om bud på minoritetsaksjeposter og innkalling til ekstraordinær generalforsamling mandag 31. oktober.

Det er et ønske fra noen aksjonærer om å innkalle til generalforsamling for å behandle forslag om å ta GNP Energy av børs og endre styret.