I fjor sommer ble en planlagt fusjon mellom Rollag Elverk og Flesberg Elektrisitetsverk nedstemt på en høydramatisk generalforsamling. Etter dette fikk det nyvalgte styret, med Rune Ingels i spissen, i oppdrag å utrede og vurdere ulike fusjonsalternativer.

Tidligere i år ble det kjent at styret ville gå for en fusjon med Midtkraft. Førstkommende mandag skal det voteres over dette på en generalforsamling.

Heftig debatt i mediene

I forkant av dette har det vært heftige debatter lokalt, både i lokalavisene og sosiale medier.