I midten av september ble det kjent at Agder Energi og Glitre Energi vurderer å slå seg sammen. Arbeidet med en mulig fusjon er nå godt i gang og ifølge selskapene viser det innledende arbeidet potensielt store synergier, flere nye forretningsmuligheter og nye arbeidsplasser i regionene ved en eventuell fusjon.