I midten av september ble det kjent at Agder Energi og Glitre Energi vurderer å slå seg sammen. Arbeidet med en mulig fusjon er nå godt i gang og ifølge selskapene viser det innledende arbeidet potensielt store synergier, flere nye forretningsmuligheter og nye arbeidsplasser i regionene ved en eventuell fusjon.

Drammen var først ute med eiermøte. Det ble avholdt tirsdag 10. november. Det vil være eiermøter 12. november for Vardar og 16. november for Agdereierne, og det vil da bli gitt en løypemelding på framdriften på fusjonsonderingene, melder selskapene i en pressemelding.