Ekstraordinære årsmøter denne uka ga ingen overraskelser: Nå skal de to fusjonere. Planen er at Fornybar Norge skal være operativt allerede 1. januar.

Det er bare drøyt to måneder til, og på den tiden skal den nye styrelederen Finn Bjørn Ruyter, som til daglig er konsernsjef i Hafslund Eco, ha rekruttert en toppleder til den nye organisasjonen. De to ledes som kjent i dag av Knut Kroepelien (Energi Norge) og Åslaug Haga (Norwea).

Dette bildet ble sendt ut i forbindelse med at begge organisasjonene har gitt fusjonen mellom Norwea og Energi Norge, grønt lys. Norweas Åslaug Haga og Knut Kroepelien avbildet foran NHO-bygget i Oslo. Foto: Fornybar Norge

Avtaler med andre organisasjoner

Fornybar Norge skal samarbeide med andre organisasjoner innen fornybarfeltet og formaliserer dette gjennom egne avtaler. Dette gjelder i første omgang Distriktsenergi, Solenergiklyngen, Norsk Hydrogenforum, Småkraftforeninga og Norsk Fjernvarme. På sikt kan det også komme til flere organisasjoner, heter det i pressemeldingen som er sendt ut onsdag kveld.

Styret vil nå beslutte hvem som skal lede den nye organisasjonen og hvordan den skal organiseres.

Sju fra Energi Norge – tre fra Norwea

Hvem som skal sitte i det nye styret, er først klart nå. I tillegg til at det skal ledes av Ruyter, blir konsernsjef Ståle Gjersvold i Aneo (Trønderenergi) nestleder i styret. Gjersvold er i dag styreleder i Norwea. Med seg på laget får de to ringrevene disse styremedlemmene:

  • Liina Veerme (Salten Kraftsamband), styremedlem i Energi Norge.
  • Bjørg Brestad (Valdres Energi), styremedlem i Energi Norge.
  • Halvard Pettersen (Vesterålskraft), styremedlem i Energi Norge.
  • Henrik Sætness (Statkraft), styremedlem i Energi Norge.
  • Tove Hjartnes Fosså (Fusa Kraftlag), styremedlem i Energi Norge.
  • Tore Morten Wetterhus (Glitre Energi Nett), styremedlem i Energi Norge.
  • Trine Ulla (Equinor), styremedlem i Norwea.
  • Olav Rommetveit (Zephyr), styremedlem i Norwea.

Dette betyr at av ti styremedlemmer i Norwea, er det bare Gjersvold, Rommetveit og Ulla som har fått plass i det nye styret.

Energi Norge representerer nesten tre ganger så mange selskaper som Norwea (335 mot 120).

– Jeg har ikke hørt så mange negative stemmer, men det kan være noen som er urolige for at vind ikke får den rene, klare vindstemmen de har hatt gjennom Norwea. Til det er det å si at vi må strukturere opp Fornybar Norge slik at alle teknologier blir hørt, så skal vi samtidig greie å sy det sammen og bli en helhet, kommenterte Norweas administrerende direktør Åslaug Haga til Europower tidligere i høst.

Artikkelen er oppdatert etter publisering. Det var feil at styret ble kopiert fra Energi Norge.