– Fusjon mellom Flesberg elverk og Midtkraft er en løsning den største eieren, Flesberg kommune, absolutt støtter, sier ordfører Oddvar Garaas til Laagendalsposten i en kommentar til at elverkets styre nylig uttalte at de vil anbefale budet fra Midtkraft.

– Det er viktig å presisere at kommunen ikke har vært en del av prosessen, men vi er fornøyd med resultatet, slår ordføreren fast.

I fire prosesser, fikk tre bud

Styreleder Rune Ingels i Flesberg Elverk har tidligere uttalt til Europower Energi at selskapet har vært i fire ulike fusjonsprosesser.

Ifølge Laagendalsposten kom det inn tre bud. I tillegg til Midtkraft meldte Glitre og Ringerikskraft seg på.

Dermed går det mot en ende for den lange sagaen om de fire kraftverkene i Numedal som forsøkte å slå seg sammen. Det oppstod ulike komplikasjoner i disse prosessene, som først førte til at at Nore Energi ble fusjonert inn i Ringerikskraft.

Nylig ble det også kjent at Rollag Elverk og Uvdal Kraftforsyning har gått sammen med Glitre Energi om å etablere Numedal Energi.

Må vente på generalforsamling

Og nå har styret i Flesberg altså gått inn for å velge Midtkraft som partner. Midtkraft har Sigdal og Modum kommuner som eiere. Det er imidlertid generalforsamlingen som har det siste ordet. Den vil trolig bli avholdt 25. mars.

Ordfører Garaas er opptatt av at sammenslåingen ikke skal stenge for samarbeidet i Numedal.