Torsdag kveld ble det besluttet at Fredrikstad kommune ikke vil gå videre i dialogen med Eidsiva om nettsamarbeid.

Dialogen gikk ut på en mulig fusjon mellom Eidsivas nettselskap Elvia og Fredrikstads Norgesnett.