Endrede rammebetingelser har tvunget frem sammenslåinger i energibransjen. Det har vært harde forhandlinger og folkelig engasjement over store deler av landet.

Men få steder har engasjementet vært så sterkt og splittelsen så dyp som i Numedal, ikke minst i Flesberg Elektrisitetsverk. Spesielt det siste halvannet året har elverkets skjebne vært en verkebyll i bygda sør i Numedal.

Flesberg og Rollag enige om fusjon

Rabalderet begynte på nyåret 2020. Da ble styrene i Flesberg og Rollag Elektrisitetsverk enige om å fusjonere.