Nærmere 200 Flesberg-aksjonærer hadde møtt opp fysisk. I tillegg prøvde et ukjent antall aksjonærer koble seg på digitalt. Det gikk dårlig for mange av dem, og det hele ble kaotisk. Etter tre timer måtte styreleder Rune Ingels ta en tung beslutning.

– Vi samlet oss her i dag for å ta en viktig beslutning. Vi har forsøkt å få til en løsning med både digital og fysisk tilstedeværelse, men det viser seg at det er for mange som ikke får vært med digitalt. Jeg må dessverre avlyse generalforsamlingen, sa Ingels ifølge lokalavisen Laagendalsposten som var til stede på generalforsamlingen.

Vil kutte det digitale, håper på åpent Covid-vindu

Han medgir overfor lokalavisen at den digitale løsningen ikke var egnet til å brukes på denne måten. Systemet ble for uoversiktlig og generalforsamlingen kunne ikke godta det. Ingels sier han er lei seg for det som skjedde.

På spørsmål fra Laagendalsposten om hva som skjer nå svarer han følgende:

– Det vi håper nå er at det vinduet som er åpnet i forhold til covid-19-begrensninger ikke skal lukke seg. Så kan vi ta en ny innkalling, ny generalforsamling og da med alle til stede fysisk i salen.

Han fikk også tidlig under møtet sterk kritikk for innkallingen og kontrollen av stemmene - blant annet av tidligere styreleder Herbjørn Teksle som ble kastet på eiermøter i fjor da man forsøkte å fusjonere med Rollag.

Må vente med avklaring

Dermed må folket i Numedal vente enda en tid med avklaringen rundt fusjonsprosessene dalen.

Sammenslåing av de fire elverkene i Numedal kom første gang på dagsorden for rundt 100 år siden. Man lyktes ikke den gang, og heller ikke da det igjen ble forsøkt for 50 år siden.

De siste par årene har fusjon igjen blitt høyaktuelt i kjølvannet av de de store omstruktureringene i bransjen.

Det ble på nytt gjort forsøk på å forene alle fire, men man fant ut at det ble et for stort prosjekt. Resultatet ble at man skulle begynne med en 2+2 modell. Det vil si først slå sammen Flesberg og Rollag, samt Nore og Uvdal. For deretter forene alle på lengre sikt.

Havarerte "ekteskap"

I januar i fjor kunngjorde styrene i Flesberg og Rollag at de hadde blitt enige om å slå seg sammen. Men den andre fusjonen ble det ikke noe av da Nore ble fusjonert inn i Ringerikskraft.

Og i juni i fjor ble det også skilsmisse mellom Flesberg og Rollag på en heftig og langvarig generalforsamling hvor styreleder Teksle ble avsatt.

Det nye styret med Rune Ingels i spissen var i kontakt med totalt fire ulike aktører med tanke på fusjon, og fikk tre bud - fra Glitre, Ringerikskraft og Midtkraft. Det siste alternativet ble valgt.

I mellomtiden har Rollag og Uvdal gått sammen med Glitre og dannet selskapet Numedal Energiverk. For få dager siden ble også Flesberg invitert inn i samarbeidet, noe som ble avslått da selskapet hadde inngått en avtale med Midtkraft.